SUPER-SPEEDY - 1962

Ritning finns!

Liksom han tidigare gjort med Cyklonjollen 
utvecklade Åke Sundstedt Speedy till en större och snabbare version.

Jan Sundstedt i en Super Speedy
Jan Sundstedt vid ratten
Super Speedy med West Bend 20 hk
Längd: 2,85 m
Bredd: 1,30 m
Skiss på Super-Speedy
Tidig skiss på Super-Speedy
Super Speedy ... Vid ratten: Anders Lundström
Start Jan S 15 år
Motor: Chrysler/West Bend 20 hp
Färgbilder på Super-Speedy

HEM