FLORIDA - 1956 Ritning finns!

Florida konstruerades av Åke Sundstedt på beställning från Stockholms Motorcentrum. Enligt en tidningsnotis var Florida en "hypermodern, linjeskön farkost med V-botten och formgivning som vittnar om fart."

 
Längd: 4,35 m Bredd: 1,65 m

 

BLÅ VINGEN - 1959

Ett Åmålföretag (AB Rubberfilm) beställde "Blå Vingen" av Åke Sundstedt. Efter vad som är känt byggdes den bara i ett exemplar. Åke var själv inte särskilt förtjust i den, eftersom han tyckte den blev för tung.

Solveig Sundstedt vid ratten
 


HEM