Kluriga frågor
Tricky QuestionsAdopterade från internet
Adopted from the Internet


 

 

Hur kommer killen som kör snöplogen till jobbet på morgonen?

How does the guy who drives the snowplow truck get to work in the morning?

 

i

 

Är sterilitet ärftligt?

Is sterility hereditary?

 

i

 

Om nu ingenting fastnar på teflon,
hur får dom då fast det i stekpannan?

If nothing gets attached to teflon,
how do they then attach it to frying pans?

 

i

 

Om Du lyckas få upp en bil i ljusets hastighet,
vad händer då om Du tänder lyktorna?

If you manage to drive a car at the speed of light,
what happens if You then turn on the lights?

 

i

 

Om man limmar fast en smörgås på ryggen på en katt,
och släpper den från tre meters höjd,
kommer katten då att landa på fötterna
eller mackan med smöret neråt?


If you glue a sandwich on top of a cat,
and you drop it from the height of three meters,
will the cat land on its paws
or on the sandwich with the butter downwards?

 

i

 

Om man försöker bevisa Murphy´s Law,
kommer det att bli fel då?

If you try to prove Murphy´s Law,
will it turn out wrong then ?

 

i

 

Varför hade kamikaze-piloter hjälm?

Why did kamicatze pilots wear helmets?

 

i

 

Finns det ett annat ord för synonym?

Is there another word for synonyme?

 

i

 

Varför steriliserar man nålen när en dödsdömd ska få sin spruta?

Why do they sterilize the needle when a death convict is to get his injection?

 

i

 

Om man kväver en smurf, vad får den då för färg i ansiktet?

If you strangle a smurf, what will be the colour of its face?

 

i

 

Vem är General Failure, och varför läser han min hårddisk?

Who is General Failiure and why is he reading my hard drive?

 

i

 

Om superlim nu fäster på allting,
varför fastnar det inte på insidan av tuben?


If superglue attach to everything,
then why doesn't it attach to the inside of the tube?

 

i

 

Hur vet man att en penna med osynligt bläck har tagit slut?

How do you know when a pen with invisible ink has run dry?

 

i

 

Var tar den vita färgen vägen när snö smälter?

Where does the white colour go when snow melts?

 

i

 

Varför är det aldrig upptaget när man ringer fel?

Why is it never busy when you dial the wrong number?

 

i

 

Hur betalade riksbanken för sin första sedelpress?

How did the National Bank pay for its first banknote press?

 

i


Hur skriver man "0" med romerska siffror?

How do you write "0" with roman numbers?

 

i

 

Om kärleken är blind,
varför är det då så populärt med sexiga underkläder?

If love is blind,
why is it then so popular to use sexy underwear?

 

i

 

Om en har-tass bringar lycka,
vad hände då med haren?

If a hare-paw brings luck,
what happened then to the hare?

 

i

 

Vad kallar man kaffepausen på en te-fabrik?

What do you call the coffee break at a tea factory?

 

i

 

Vilken är mörkrets hastighet?

What is the speed of darkness?

 

i

 

Varför måste man boka tid hos en synsk?

Why do you have to book time when seing a clarevoyant?

 

i

 

Varför trycker man hårdare på fjärrkontrollen
när batteriet håller på att ta slut?


Why do you push the remote control harder,
when the battery is running empty?

 

i

 

Varför heter det rusningstrafik när bilarna kör som långsammast?

Why is it called rush traffic when the cars drive at their slowest speed?

 

 

Main Page / Huvudsidan

 

 
Some images here provided by:
IconBAZAAR www.iconbazaar.com

 

This page was last uppdated 23 August 2008.