Parkering - Hackspetten

Till innehåll

Huvudmeny:

Parkering

Skötsel

Garage och p-platser

Gästparkeringar. Från 1 februari 2007 krävs att gällande  giltigt p-tillstånd placeras synligt i vindrutan. Besöks p-tillstånd har delats ut. Fler kan erhållas genom att kontakta styrelsen. Observera att platserna endast är för besökande och att tillstånden gäller 1 år i taget. Om ni tillfälligt behöver parkera på gården finns speciella tillstånd att låna.

Nybyggda Garage. Fortfarande finns lediga garage. Erbjudande har sänts ut till de som anmält sitt intresse. Ni som inte anmält er men är intresserad, anmäl er snarast.  Ni som idag har två p-platser och även vill ha garage måste lämna en p-plats.

Ekonomi. Garagen  finansieras med lån vars kostnader tas ut via avgiften på garagen. Detta är i enlighet med medlemmarnas önskan och har varit en förutsättning för projektet. Garagen kommer dock alla till del då det frigörs p-platser och bidrar till en standardhöjning av vår förening.  Fördelningen sker genom den ordinarie garage-kön.

MC platser.  Två garage är avdelade för detta ändamål. Föreningen står för kontraktet och upplåter delad plats i garage mot avgift.Vad händer med köerna för att få en parkeringsplats/garage?

Platserna fördelas enligt nedan.
Prioritet 1 - ledig plats tilldelas den som helt saknar plats.
Prioritet 2 - byte till annan plats.
Prioritet 3 - plats tilldelas de som önskar hyra extra platser.

Tackar du nej till en tilldelad plats åker du automatiskt sist på listan och din plats erbjuds till annan sökande.

Upplever du att det fortfarande finns orättvisor i köhanteringen? Vänligen kontakta
så att vi kan påverka situationen.

Vill du ställa dig i kö till en parkering eller garage?
Kontakta Marie Jakobsson på HSB:

Telefon: 08 - 580 897 16
E-post: Marie Jakobsson

 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny