El/enhetsmätning - Hackspetten

Till innehåll

Huvudmeny:

El/enhetsmätning

Skötsel

HSB har sedan en tid ett samarbetsavtal med företaget Metrima Home solutions AB vilka tillhandahåller en teknisk plattform för olika typer av mät och fastighetstjänster Plattformen kan bla. användas för enhetsmätning av el. På extra föreningsstämman den 29 oktober 2007 beslutades enhälligt om övergång till ehetsmätning av el för vår förening.

·                    Föreningen tecknar
ett avtal för all elförbrukning.
·                    Medlemmarna behöver inte ha egna elavtal och därigenom inte betala någon nätavgift.
·                    Mätningen av elförbrukningen  redovisas månadsvis efter den faktiska förbrukningen för respektive lägenhet.
·                    Genom en personlig hemsida kan varje medlem logga in och se sin aktuella förbrukning.
·                    Medlemmarna behöver inte säga upp sina nuvarande abonnemang MHS AB ansvarar för detta.

 

Hur registrerar jag mig i portalen?

 

         

 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny