Ormbunkar

Ormbunkar… Växter som ger en känsla av skog, djungel, urtid… De flesta har en grönska som ger lugn i rabatterna. De har inte en massa pråliga blommor men bladen är skira som spets. Hos oss finns det arter som bildar täta, ett par cm tjocka mattor och andra som blir en och en halv meter höga solitärer. De flesta är gröna men vissa har silverfärgade blad och hos andra är de unga bladen röda eller bronsfärgade.

Nedan ett urval av de drygt 30 arter och sorter som finns i trädgården.


Majbräken (Athyrium filix-femina) i januari.
Redan under vintern ser man vad som komma skall; de nya bladen ligger klara att veckla ut sig. Vi har ormbunkar av flera släkten i trädgården. Athyrium är ett, dit vår svenska majbräken (Athyrium filix-femina) hör. Majbräken finns i flera olika namnsorter, med avvikande blad. Athyrium filix-femina 'Frizelliae' är nog den mest extrema. Regnbågsbräken (Athyrium niponicum 'Pictum') är en av de allra snyggaste.
Majbräken (Athyrium filix-femina 'Frizelliae')

Majbräken (Athyrium filix-femina)

Regnbågsbräken (Athyrium niponicum 'Pictum')

Regnbågsbräken (Athyrium niponicum 'Pictum')
Ett annat släkte, som finns representerat i Sverige, är Dryopteris. Träjon (Dryopteris filix-mas) är vanlig och trevlig på så sätt att den inte kollapsar vid första frostknäpp. Den finns också i olika varianter. Andra arter är raggträjon (Dryopteris affinis), lundbräken (Dryopteris dilatata), blodbräken (Dryopteris erythrosora) och tjockbräken (Dryopteris crassirhizoma).Träjon (Dryopteris filix-mas)

Träjon (Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactyla')

Raggträjon (Dryopteris affinis 'Cristata')

Lundbräken (Dryopteris dilatata 'Crispa Whiteside') på våren.

Lundbräken (Dryopteris dilatata 'Crispa Whiteside')

Blodbräken (Dryopteris erythrosora)

Kambräken (Blechnum spicant)
Ytterligare en svensk art är kambräken (Blechnum spicant). En annan Blechnum är den lilla dvärgbräken (Blechnum penna-marina). Den senare bildar en tät, låg matta av små perfekta blad och upprättstående, sporbärande blad.Dvärgbräken (Blechnum penna-marina) med sporbärande blad.

Dvärgbräken (Blechnum penna-marina)

Hjorttunga (Asplenium scolopendrium) på våren.
Nästa släkte är Asplenium. även om det finns arter vildväxande i Sverige så ser man dem inte lika ofta. Vi har två arter i trädgården: hjorttunga (Asplenium scolopendrium), med sorter, och svartbräken (Asplenium trichomanes). Det är svårt att se att de är släkt!Hjorttunga (Asplenium scolopendrium)

Hjorttunga (Asplenium scolopendrium 'Angustatum')

Svartbräken (Asplenium trichomanes)
Adiantum hör till favoriterna! De ser så ömtåliga ut och verkar mera höra hemma i tropiska miljöer än i en kall svensk trädgård. Ändå är de arter vi odlar tuffa. Frilandsadiantum (Adiantum pedatum) blir en rejäl planta medan serpentinadiantum (Adiantum aleuticum 'Subpumilum') och bergadiantum (Adiantum venustum) är låga.

Frilandsadiantum (Adiantum pedatum)

Serpentinadiantum (Adiantum aleuticum 'Subpumilum')

Bergadiantum (Adiantum venustum)

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris). Kambräken (Blechnum spicant) framför.
Till sist ormbunkar från övriga släkten. Här hittar vi strutbräken (Matteuccia struthiopteris), som gärna uppfyller jorden på egen hand, pärlbräken (Onoclea sensibilis) och enormt stor kungsbräken (Osmunda regalis). Stensöta (Polypodium vulgare) och kärrbräken (Thelypteris palustris) är två arter som växer vilt på tomten. Släktet Polystichum representeras av spetsbräken (Polystichum setiferum) och svärdbräken (Polystichum munitum). Till sist en alldeles ny bekantskap: luden grusbräken (Myriopteris tomentosa). Det kommer att bli fler!
Strutbräken (Matteuccia struthiopteris) på våren.

Pärlbräken (Onoclea sensibilis)

Kungsbräken (Osmunda regalis)

Stensöta (Polypodium vulgare)

Kärrbräken (Thelypteris palustris)

Spetsbräken (Polystichum setiferum 'Plumoso-multilobum')

Svärdbräken (Polystichum munitum) på våren.

Svärdbräken (Polystichum munitum)

Luden grusbräken (Myriopteris tomentosa)
Ormbunkar kan också vara vackra på vintern. Vissa är så gott som vintergröna. Spetsbräken 'Plumoso-multilobum' kan t ex se så här vacker ut med frost på alla de små bladen. Snön påverkar inte svärdbräken nämnvärt.

Spetsbräken (Polystichum setiferum 'Plumoso-multilobum') med rimfrost.

Svärdbräken (Polystichum munitum) i snö.

Hjorttunga (Asplenium scolopendrium 'Angustatum') med rimfrost.