Välkommen till Beräkningar & Besiktningar online! Använd menyn ovan för att ta dig vidare på sidan.

Denna ruta kommer att innehålla information som kan vara till nytta för dig under tiden som du besöker sidans olika delar.

OBS! Denna sida fungerar bäst med Mozilla firefox 3.

Fastighetsägare, Husköpare & Byggentreprenörer!
Vänd er med förtroende till oss när det gäller:

Byggkostnadsberäkningar

Anbuds- och budgetkalkyler samt investeringsbudgetar
vid om-, till-, och nybyggnad av fastigheter.

Överlåtelsebesiktningar

Vid köp och försäljning av fastigheter, för att fastställa dess
fysiska skick. Besiktningen utförs enligt Svenska Byggingenjörers
Riksförbunds fastställda modell.

Energibesiktningar

Enligt EU direktiv och ny lag som trädde i kraft den
1 oktober § (2006:985) skall byggnaders energibehov
deklareras senast den 1 januari 2009.


Läs mer om vad vi kan erbjuda er under tjänster.

Free blog counter