hem site map
sign gb read gb
nyheter links
test
lastModified värdelös räknare bakgrundsfärger storebror
grafik javascript
spel dator
sf english
soltider omvandla storlek kaskadmeny hemligt

Tabell som används för att kontrollera fönster-storlek med dynamisk HTML, denna cell har ID="FirstTD"

Skärm- och fönster-storlek

Webläsarens fönster-storlek och din skärm-storlek kollas med JavaScript.


Det minsta av dessa värden för bredd används för att formatera en tabell med 3x5, 4x4, 5x3 eller 6x3 celler.
Standard-värdet är 3x5 (3 kolumner med 5 rader).



© Bo Johansson 2009-12-04

[Hem] [Site map] [Skriv i gästboken] [Läs i gästboken] [Nyheter] [Länkar]
[Web-grafik] [JavaScript] [Spel] [Dator-resurser] [Science Fiction] [In English!]
 
[lastModified] [Värdelös sida] [Besöksräknare] [Ändra bakgrundsfärg] [Storebror ser dig]
[Soltider] [Omvandla mått o. vikt] [Skärm o. fönster-storlek] [Kaskadmenyer] [Skyddad text]


Any browser (?) !!! Mina sidor kan (förhoppningsvis) visas med valfri Web-läsare.