hem
english
test
lastModified värdelös räknare bakgrundsfärger storebror
javascript
spel
sf
soltider omvandla storlek kaskadmeny hemligt

Experiment med JavaScript0. "Nollte" leken

Lek nummer noll är navigations-knapparna här ovanför.
 
 

5. Femte leken  (VAL 2)

Cnt Gå till sidan för experiment med besöksräknare!

 
 

7. Sjunde leken  (VAL 3)

Arb Gå till sidan för experiment med bakgrundsfärger!

8. Åttonde leken

Stb Gå till sidan som visar visar en del av vad Storebror vet om dig och din web-läsare.

9. Nionde leken  (VAL 4)

Sun Gå till sidan för beräkning av sol-tider (Soluppgång, solnedgång, gryning och skymning).

10. Tionde leken

Convert Gå till sidan för omvandling av volym-, vikt-, längd-, yt-, temperatur-, hastighets-, tryck-, vridmoment-, effekt- och energi-mått mellan U.S./Imperial och SI-enheter.

11. Elfte leken  (VAL 5)

Sizes Gå till sidan där skärm- och fönster-storlek kontrolleras med JavaScript.

12. Tolfte leken

  Varning: Ej för MSIE 3
jslnk1 Gå till en enkel JavaScript Kaskad-meny.
jslnk2 Gå till en JavaScript Kaskad-meny som kan ha både länkar och undermappar i mapparna. Man kan även välja stil på ikonerna i menyn.
jslnk3 Gå till en enkel JavaScript Kaskad-meny som är utförd på en enda sida utan frames. (Ej för Netscape 3)
jslnk4 Version 4 är en kaskad-meny implementerad med JavaScript och CSS. Detta är min "officiella" Länksida.

13. Trettonde leken

Hide Gå till en sida med lösenordsskydd.
(P.S. lösenordet är "bjbjbj")

© Bo Johansson 2009-12-04

[Hem] [Site map] [Skriv i gästboken] [Läs i gästboken] [Nyheter] [Länkar]
[Web-grafik] [JavaScript] [Spel] [Dator-resurser] [Science Fiction] [In English!]
 
[lastModified] [Värdelös sida] [Besöksräknare] [Ändra bakgrundsfärg] [Storebror ser dig]
[Soltider] [Omvandla mått o. vikt] [Skärm o. fönster-storlek] [Kaskadmenyer] [Skyddad text]


Any browser (?) !!! Mina sidor kan (förhoppningsvis) visas med valfri Web-läsare.