hem site map
sign gb read gb
nyheter links
test
lastModified värdelös räknare bakgrundsfärger storebror
grafik javascript
spel dator
sf english
soltider omvandla storlek kaskadmeny hemligt

DEN SLUTGILTIGA JAVASCRIPT "CLIENT"-SNIFFAREN:
 
Upptäcker och bestämmer användarens web-läsar-typ, version, och operativsystem med JavaScript.


Denna kod tros fungera med alla versioner av alla JavaScript-kapabla web-läsare på alla plattformar. Det har testats på följande operativ-system och web-läsare:

Koden har inspirerats av Netscape's JavaScript Client Sniffer och Henrik Gemal's BrowserSpy.

Observera att det inte är särskilt praktiskt att använda denna kod i "verklighetens web-utveckling", se t.ex. sidan Netscape Browser Detection.


Din web-läsare

Här visas resultatet av att köra denna JavaScript-kod med din web-läsare. Texten här nedanför har genererats dynamiskt sedan JavaScript-koden har kontrollerat din web-läsar-typ, version, och operativ-system.

Grund-data
Version (appVersion)
Version (Web-läsar-version)
Web-läsar-typ
 
JavaScript-version
VBScript-information
Not supported
Operativ-system
 
Beräknad anslutningshastighet:
Java-information:
Windows Media Player SuperCookie:
SuperCookie ID:
Se denna sida för en förklaring av Windows Media Player SuperCookies.

© Bo Johansson 2009-12-04

[Hem] [Site map] [Skriv i gästboken] [Läs i gästboken] [Nyheter] [Länkar]
[Web-grafik] [JavaScript] [Spel] [Dator-resurser] [Science Fiction] [In English!]
 
[lastModified] [Värdelös sida] [Besöksräknare] [Ändra bakgrundsfärg] [Storebror ser dig]
[Soltider] [Omvandla mått o. vikt] [Skärm o. fönster-storlek] [Kaskadmenyer] [Skyddad text]


Any browser (?) !!! Mina sidor kan (förhoppningsvis) visas med valfri Web-läsare.