grafik
hem site map
sign gb read gb
nyheter links
grafik javascript
spel dator
sf english
Hero    Hero

Två försök till självporträtt, byggda i LEGO med hjälp av http://www.reasonablyclever.com/mm2/ och http://www.reasonablyclever.com/mini/


© Bo Johansson 2009-12-04

[Hem] [Site map] [Skriv i gästboken] [Läs i gästboken] [Nyheter] [Länkar]
[Web-grafik] [JavaScript] [Spel] [Dator-resurser] [Science Fiction] [In English!]


Any browser (?) !!! Mina sidor kan (förhoppningsvis) visas med valfri Web-läsare.