hem site map
sign gb read gb
nyheter links
grafik
bakgrunder internet-färger websäkra färger
grafik javascript
spel dator
sf english

Färger för internet


Jag har märkt att det är svårt att konstruera bilder och grafik till mina web-sidor som passar allasom tittar på dem.

Det beror dels på att deras bildskärmar har olika upplösning och kan återge olika antal färger. Men även web-läsarna har begränsningar i vilka färger de kan återge.

Därför visar jag här

  1. En palett med "web-läsar-säkra" färger
  2. Netscapes 140 namngivna färger.

1. "Web-läsar-säkra" färger

De "web-läsar-säkra" färgerna i denna palett påstås fungera i de flesta web-läsare på de flesta plattformar.

Palett...

Lynda Weinman har denna bild i full storlek och en sida som förklarar användnigen av "web-läsar-säkra" färger på internet.

webcol3 På "Min vrå på Passagen" finns det en sida med "web-läsar-säkra" färger i en tabell.


2. Netscapes 140 namngivna färger

Denna tabell visar Netscapes 140 namngivna färger tillsammans med deras hexadecimala färgkoder. De namngivna färgerna fungerar inte i alla web-läsare, så det är säkrare att använda koderna i stället för namnen. Och det är ännu säkrare att använda de Web-läsar-säkra färgerna ovan.

#f0f8ff
 
aliceblue
#faebd7
 
antiquewhite
#00ffff
 
aqua
#7fffd4
 
aquamarine
#f0ffff
 
azure
#f5f5dc
 
beige
#ffe4c4
 
bisque
#000000
 
black
#ffebcd
 
blanchedalmond
#0000ff
 
blue
#8a2be2
 
blueviolet
#a52a2a
 
brown
#deb887
 
burlywood
#5f9ea0
 
cadetblue
#7fff00
 
chartreuse
#d2691e
 
chocolate
#ff7f50
 
coral
#6495ed
 
cornflowerblue
#fff8dc
 
cornsilk
#dc143c
 
crimson
#00ffff
 
cyan
#00008b
 
darkblue
#008b8b
 
darkcyan
#b8860b
 
darkgoldenrod
#a9a9a9
 
darkgray
#006400
 
darkgreen
#bdb76b
 
darkkhaki
#8b008b
 
darkmagenta
#556b2f
 
darkolivegreen
#ff8c00
 
darkorange
#9932cc
 
darkorchid
#8b0000
 
darkred
#e9967a
 
darksalmon
#8fbc8f
 
darkseagreen
#483d8b
 
darkslateblue
#2f4f4f
 
darkslategray
#00ced1
 
darkturquoise
#9400d3
 
darkviolet
#ff1493
 
deeppink
#00bfbf
 
deepskyblue
#696969
 
dimgray
#1e90ff
 
dodgerblue
#b22222
 
firebrick
#fffaf0
 
floralwhite
#228b22
 
forestgreen
#ff00ff
 
fuchsia
#dcdcdc
 
gainsboro
#f8f8ff
 
ghostwhite
#ffd700
 
gold
#daa520
 
goldenrod
#808080
 
gray
#008000
 
green
#adff2f
 
greenyellow
#f0fff0
 
honeydew
#ff69b4
 
hotpink
#cd5c5c
 
indianred
#4b0082
 
indigo
#fffff0
 
ivory
#f0e68c
 
khaki
#e6e6fa
 
lavender
#fff0f5
 
lavenderblush
#7cfc00
 
lawngreen
#fffacd
 
lemonchiffon
#add8e6
 
lightblue
#f08080
 
lightcoral
#e0ffff
 
lightcyan
#fafad2
 
lightgoldenrodyellow
#90ee90
 
lightgreen
#d3d3d3
 
lightgrey
#ffb6c1
 
lightpink
#ffa07a
 
lightsalmon
#20b2aa
 
lightseagreen
#87cefa
 
lightskyblue
#778899
 
lightslategrey
#b0c4de
 
lightsteelblue
#ffffe0
 
lightyellow
#00ff00
 
lime
#32cd32
 
limegreen
#faf0e6
 
linen
#ff00ff
 
magenta
#800000
 
maroon
#66cdaa
 
mediumaquamarine
#0000cd
 
mediumblue
#ba55d3
 
mediumorchid
#9370db
 
mediumpurple
#3cb371
 
mediumseagreen
#7b68ee
 
mediumslateblue
#00fa9a
 
mediumspringgreen
#48d1cc
 
mediumturquoise
#c71585
 
mediumvioletred
#191970
 
midnightblue
#f5fffa
 
mintcream
#ffe4e1
 
mistyrose
#ffe4b5
 
moccasin
#ffdead
 
navajowhite
#000080
 
navy
#fdf5e6
 
oldlace
#808000
 
olive
#6b8e23
 
olivedrab
#ffa500
 
orange
#ff4500
 
orangered
#da70d6
 
orchid
#eee8aa
 
palegoldenrod
#98fb98
 
palegreen
#afeeee
 
paleturquoise
#db7093
 
palevioletred
#ffefd5
 
papayawhip
#ffdab9
 
peachpuff
#cd853f
 
peru
#ffc0cb
 
pink
#dda0dd
 
plum
#b0e0e6
 
powderblue
#800080
 
purple
#ff0000
 
red
#bc8f8f
 
rosybrown
#4169e1
 
royalblue
#8b4513
 
saddlebrown
#fa8072
 
salmon
#f4a460
 
sandybrown
#2e8b57
 
seagreen
#fff5ee
 
seashell
#a0522d
 
sienna
#c0c0c0
 
silver
#87ceeb
 
skyblue
#6a5acd
 
slateblue
#708090
 
slategray
#fffafa
 
snow
#00ff7f
 
springgreen
#4682b4
 
steelblue
#d2b48c
 
tan
#008080
 
teal
#d8bfd8
 
thistle
#ff6347
 
tomato
#40e0d0
 
turquoise
#ee82ee
 
violet
#f5deb3
 
wheat
#ffffff
 
white
#f5f5f5
 
whitesmoke
#ffff00
 
yellow
#9acd32
 
yellowgreen

© Bo Johansson 2009-12-04

[Hem] [Site map] [Skriv i gästboken] [Läs i gästboken] [Nyheter] [Länkar]
[Web-grafik] [JavaScript] [Spel] [Dator-resurser] [Science Fiction] [In English!]
 
[Bakgrunder för websidor] [Färger för Internet] [Web-säkra färger]


Any browser (?) !!! Mina sidor kan (förhoppningsvis) visas med valfri Web-läsare.