3D Luffarschack

English!

In English, please!

Tredimensionell luffarschack spelas på en 4x4x4 spelplan.
För att vinna måste du få 4 i rad.
Du gör dina drag genom att klicka på den ruta (knapp) på spelplanen där du vill placera din markering.
Nivåer och kolumner går från vänster till höger från 1 till 4.  Rader går från topp till botten från 1 till 4.
Välkommen till spelet!
Nivå 1
  1 2 3 4
1
2
3
4
Nivå 2
  1 2 3 4
1
2
3
4
Nivå 3
  1 2 3 4
1
2
3
4
Nivå 4
  1 2 3 4
1
2
3
4
Meddelande:
Du först (X):
 Datorn först (0):
  
     

Bo Johansson 2004-11-27
e-mail: <bo.h.johansson@karlstad.mail.telia.com>
Hemsida: http://web.telia.com/~u54504162/index.htm