BJ Skärmsläckare ver. 3.2

Förklaring o. instruktioner

Bo Johansson 2001-02-15

English! In English, please!

1. Studsande molekyler

Bakgrund: Svart skärm
Objekt: Ett antal färgade bollar eller "molekyler" som rör sig över skärmen med slumpvis riktning och hastighet.
De studsar när de träffar kanten eller varandra.
Inställningar: (I Windows Kontrollpanel)
 • Molekylstorlek (Små, Medelstora, Stora)
 • Antal molekyler (10, 20, 30)

2. Ätare

Bakgrund: Ursprunglig bild på skärmen
Objekt: Ett antal färgade bollar eller "Ätare" som rör sig över skärmen med slumpvis riktning och hastighet.
De "äter" sig genom bilden och lämnar svarta spår efter sig.
Inställningar: (I Windows Kontrollpanel)
 • Storlek på ätare (Små, Medelstora, Stora)
 • Antal ätare (10, 20, 30)

3. Conway's Game of Life

Bakgrund: Svart skärm
Objekt: Skärmen är indelad i celler som kan vara antingen svarta ("döda") eller cyan ("levande").
Cellerna ändrar tillstånd enligt reglerna i "Conway's Game of Life".
Inställningar: (I Windows Kontrollpanel)
 • Cellstorlek (Små, Medelstora, Stora)
 • Mönster (Ek-ollon, U upp o. ned, Slumpat)
 • Kant-tillstånd (Alltid död, Reflekterande, Rundgång)
Regler: En död cell med exakt tre levande celler som grannar (vertikalt, horisontellt eller diagonalt) blir levande.
En levande cell med två eller tre levande grannar fortsätter att leva, med fler eller färre levande grannar dör den.
Mönster: Avser vilket mönster av levande och döda celler som skärmsläckaren startar med.
Kant-tillsånd: Kanterna kan uppfattas på tre olika sätt:
 • Alltid död innebär att det finns en tänkt kant utanför skärmen med konstant döda celler.
 • Reflekterande innebär att det finns en tänkt kant utanför skärmen med varannan konstant död och varannan konstant levande celler.
 • Rundgång innebär att den tänkta kanten upprepar mönstret på skärmens motstående sida.

screensavers Tillbaka till sidan skärmsläckare.

Instruktioner

Dessa finns med i zip-filen

     Skärmsläckare för Windows 3.1 eller Windows 95
     ==============================================

          --- Svensk version ---


    Status: Freeware, får distribueras fritt

Version nummer: 3.2

 Senast ändrat: 1997-08-17

Senaste ändringar: Bjscrn3s har fler inställningar, 
          alla tre skärmsläckarna finns i 
          svensk version.

  OBS: det krävs att du har filen bwcc.dll 
     (vanligen i katalogen C:\WINDOWS\SYSTEM) 
     för att dessa skärmsläckare skall fungera.
     Filen bwcc.dll finns med i zip-filen.


1. Installation Windows 3.1
---------------------------

  Kopiera .SCR-filerna till Windows-katalogen.
  (Vanligen C:\WINDOWS)

  För att använda någon av dem: Starta Kontroll-
  panelen, Skrivbordet, och gör inställningarna
  vid "Skärmsläckare".


2. Installation Windows 95
--------------------------

  Kopiera .SCR-filerna till Windows system-katalog.
  (Vanligen C:\WINDOWS\SYSTEM)

  För att använda någon av dem: Starta Kontroll-
  panelen, Bildskärm, Skärmsläckare och gör 
  inställningarna.


3. Kända problem
----------------

  a) Dessa skärmsläckare döljer inte 
"Alltid-överst"
   objekt, som t.ex. denn lilla knappraden till
   Microsoft Office.

  b) (Om du har Windows 95 och använder McAfee anti-
   virusprogram så fungerar inte funktionen 
   "ScreenScan") - Verkar fungera nu!


4. Ansvar
---------

  Jag tar över huvud taget inget ansvar för något som kan 
  hända med din dator om du använder någon av dessa filer
  på något sätt.


5. Vem är jag?
--------------

  Bo Johansson <bo.h.johansson@karlstad.mail.telia.com>

  hemsida: http://web.telia.com/~u54504162/index.htm

  Jag har gjort dessa skärmsläckare själv, med hjälp av
  Turbo C++ 4.5 for Windows.

screensavers Tillbaka till sidan skärmsläckare.