Alternativa Windows 9x/Me Logos
Förklaringar och instruktioner

Bo Johansson 2002-01-01

English! In English, please!

1. Bakgrund

Windows 9x/Me logos (kallas också "Splash Screens") visas:

 1. När Windows 9x/Me startas:
 2. När Windows 9x/Me skall stängas av:

Dessa är 256 färgers BMP-bilder i format 320x400 som har döpts om till c:\logo.sys, c:\windows\logow.sys respektive c:\windows\logos.sys.

Windows 9x/Me använder sedan dessa vid start och avstängning, anpassade så att de täcker hela skärmen.


win-logos Tillbaka till sidan Windows logos.

2. Instruktioner

Dessa finns med i zip-filen

        Alternativ till Windows 9x/Me9x/Me Logos
        ========================================


    Status: Freeware, får distribueras fritt

   Version: 3.0

Senast ändrat: 2002-01-01

1. Zip-filens innehåll
----------------------

  s1-logo.sys -- Fraktal
  x2-logo.sys -- Tiger
  s3-logo.sys -- HMS Visby
  s4-logo.sys -- HMS Visby 2

  s5-logo.sys -- Pyttemjuk 95
  s6-logo.sys -- Pyttemjuk 98
  s7-logo.sys -- Pyttemjuk Me
  s8-logo.sys -- Pyttemjuk 2t

  e5-logo.sys -- Squish Me
  e6-logo.sys -- WinMeCld
  e7-logo.sys -- WinMeYel
  e8-logo.sys -- WinMeVio

  s1-logow.sys -- Calvin & Hobbes
  s2-logow.sys -- HMS Visby
  s3-logow.sys -- Format C:

  s1-logos.sys -- Hasta la vista!
  s2-logos.sys -- HMS Visby
  s3-logos.sys -- Format C:

  viktigt.txt -- dessa instruktioner
  readme.txt  -- instruktioner på engelska

  Om du vill se hur respektive logo ser ut, så titta på dem 
  med MSPAINT, PSP eller något annat program som kan visa 
  bitmap-filer.
  Bilderna ser ut som om de var hoptrykta till halv bredd.

2. Installation
---------------

2.1 Start-logos
---------------

  För start-up logos, gå till rot-katalogen på boot-enheten 
  ( vanligen C:\ ).
  Om där redan finns en LOGO.SYS fil, är det en god idé att 
göra
  en backupp-kopia, kalla den t.ex. LOGO.BAK.

  Kopiera önskad fil, t.ex. x2-logo.sys (Tiger), till C:\ och 
  döp om den till C:\LOGO.SYS

  Windows kommer automatiskt att hitta den där och använda den.


2.2 Avslutnings-logos
---------------------

  Avslutnings-logos finns i din Windows-katalog som:

    LOGOW.SYS - Den med moln och "Vänta..." meddelandet.
    LOGOS.SYS - "Nu kan du stänga av..." meddelandet.

  Det är en god idé att göra backupp-kopior av dessa filer,
  som du kan kalla t.ex. LOGOW.BAK och LOGOS.BAK)

  Att installera avslutnings-logos är lika lätt:

  Kopiera önskade filer, t.ex. s1-logow.sys (Calvin & Hobbes)
  och s1-logos.sys (Hasta la vista!), till C:\WINDOWS\ och döp
  om dem till C:\WINDOWS\LOGOW.SYS och C:\WINDOWS\LOGOS.SYS

  Om "C:\WINDOWS" är din Windows-katalog...


3. Ansvar
---------

  Jag tar över huvud taget inget ansvar för något som kan 
  hända med din dator om du använder någon av dessa filer
  på något sätt.


4. Vem är jag?
--------------

  Bo Johansson bo.h.johansson@karlstad.mail.telia.com

  hemsida: http://web.telia.com/~u54504162/index.htm

  Jag har gjort dessa logos själv, bilderna på HMS Visby har
  jag hittat på Marinens web-sidor:
  http://www.mil.se/marinen/index_eng.html

win-logos Tillbaka till sidan Windows logos.