Alternativa ikoner för Windows
Förklaringar och instruktioner

Bo Johansson 2009-12-04

English! In English, please!

Innan du kan använda mina alternativa ikoner, gör så här:

 1. Ladda ner zip-filen
 2. "Zippa upp" den i en ny mapp, t.ex. C:\BJicons\
 3. Följ instruktionerna nedan

Disk-ikoner

W95drive W95flop W95cd-dr W95remov Detta är Windows standardikoner för hård-disk, floppy, CD-ROM och flyttbar disk.

BJdrive BJdrive.ico är Windows standard disk-ikon, modifierad så den har två kontroll-lampor.
BJtower BJtower.ico är en disk-ikon med en dator av "tower"-modell.
BJfloppy BJfloppy.ico är Windows standard floppy-ikon som gjorts smalare, med en snyggare diskett, med kontroll-lampan nere till vänster, och med en "eject"-knapp nere till höger.
BJcd-dr BJcd-dr.ico är Windows standard CD-ROM-ikon, med en CD-hållare i stället för en springa, och med en "eject"-knapp nere till höger.
BJzip_dr BJzip-dr.ico är min floppy-ikon, med kontroll-lampan nere till höger, och med en zip-disk i stället för en diskett.
BJzip-B BJzip-B.ico är min zip-drive-ikon, som gjorts ännu smalare, och blå i stället för grå.
BJmytwr BJmytwr.ico är en ikon för "Den här datorn" av tower-modell.

Du kan använda program som ActivIcons (freeware), More Properties 2.03 (freeware) eller E-Icons (shareware) för att ändra vilken ikon som Windows använder för varje typ av disk-enhet. I detta fall kommer alla disk-enheter av en viss typ att ha samma ikon, och om du t.ex. har mer än en typ av flyttbar disk, så är det bäst att använda en generell ikon för dem.
Du kan också ändra ikon för "Den här datorn".

Om du har Windows ME, Windows 98, eller Windows 95 med MSIE 4 eller bättre, så kan du använda IconX (freeware), ActivIcons (freeware) eller E-Icons (shareware) för att tilldela en speciell ikon till varje enskild disk-enhet på din dator. I detta fall kan olika flyttbara diskar ha olika ikoner.


Disk-ikoner med bokstav

BJdriveC BJtowerC BJdriveC.ico och BJtowerC.ico är mina disk-ikoner med bokstaven C.
BJdriveD BJtowerD BJdriveD.ico och BJtowerD.ico är mina disk-ikoner med bokstaven D.
BJdriveE BJtowerE BJdriveE.ico och BJtowerE.ico är mina disk-ikoner med bokstaven E.
BJdriveF BJtowerF BJdriveF.ico och BJtowerF.ico är mina disk-ikoner med bokstaven F.

Om du har Windows ME, Windows 98, eller Windows 95 med MSIE 4 eller bättre, så kan du använda IconX (freeware), ActivIcons (freeware) eller E-Icons (shareware) för att tilldela en speciell ikon till varje enskild disk-enhet på din dator. Så varje hård-disk kan ha sin egen ikon med bokstav.

Om du inte har Windows ME, Windows 98, eller Windows 95 med MSIE 4 eller bättre, eller om du inte vill använda IconX (freeware), ActivIcons (freeware) eller E-Icons (shareware), så kan du använda samma trick som används av AutoPlay CD-ROM, nämligen AutoRun informations-filen, och få Windows att visa dessa disk-ikoner med bokstav för dina hård-diskar .

AutoRun-tricket fungerar även i Windows XP.

Om du vill ha en egen ikon för varje hård-disk, så lägg en text-fil som heter AUTORUN.INF i rot-katalogen på disken (t.ex. "C:\Autorun.inf"), med dessa två rader:

 [autorun]
 icon = C:\BJicons\BJdriveC.ico,0
Raden "icon =" innehåller 2 parametrar.
Den första är sökvägen till ikon-filen (som här antas finnas finnas i mappen C:\BJicons\).
Den andra är ikonens nummer i filen.
För en ICO-fil, är detta alltid 0.
Men du kan också ha ikonerna i en DLL-fil, och den andra parametern är då ikonens index i filen med start från 0.

Ett exempel på en AUTORUN.INF fil finns med i zip-filen.

Idén att ha disk-ikoner med bokstäver har jag helt skamlöst stulit från:

   ____       __
  / __/__ ___ _____/ /__ Reichert Gilles aka Snark
  _\ \/ _ \/ _ `/ __/ '_/ Mail: <ping4487@ping.be>
 /___/_//_/\_,_/_/ /_/\_\  URL : <http://www.reichertonline.com/>
På hans "web-sajt" kan du finna mer information och hans version av disk-ikoner med bokstäverna A-Z.

Andra ikoner

BJwzip BJxzip BJyzip BJwzip.ico, BJxzip.ico, BJyzip.ico, BJzzip1.ico, BJzzip2.ico och BJzzip3.ico är sex alternativa zip-ikoner.
BJzzip1 BJzzip2 BJzzip3
BJqzip BJqzip.ico är en ikon för QuickZip.
BJuzip BJuzip.ico är en ikon för UltimateZip.
BJbzip2 BJbzip2.ico är en ikon för filer komprimerade med bzip2.
BJhtml BJhtml2 BJhtml3 BJhtml.ico, BJhtml2.ico och BJhtml3.ico är ikoner för HTML-filer.
BJcss BJcss2 BJcss.ico och BJcss2.ico är ikoner för CSS-filer.
BJjs BJjs2 BJjs.ico och BJjs2.ico är ikoner för för JavaScript-filer.
BJphp BJphp2 BJphp3 BJphp.ico, BJphp2.ico och BJphp3.ico är ikoner för php-filer.
BJphpinc BJphpinc2 BJphpinc.ico och BJphpinc2.ico är ikoner för för php include-filer.
BJshort Jag har gjort två alternativ till pilen som läggs över ikonen för en genväg.
BJshort.ico är en svart pil, mer diskret än Windows standard-ikon, och BJshort2.ico är en motsvarande röd pil.
BJshort2
BJc BJc2 BJc.ico och BJc2.ico är ikoner för C program-filer.
BJcpp BJcpp2 BJcpp2.ico och BJcpp2.ico är ikoner för C++ program-filer.
BJh BJh2 BJh.ico och BJh2.ico är ikoner för C och C++ header-filer.

För att använda dessa alternativa filtyps-ikoner, öppna Utforskaren och välj Visa - Mappalternativ... - Filtyper... . En dialogruta öppnas där du letar reda på rätt filtyp (i detta fall t.ex. "winzip-filer", "bzip2-filer" eller "html-filer"), klicka på Redigera... och sedan Byt ikon... , och då kommer dialogen för att ändra ikon att dyka upp.

Eller om du vill göra det på ett enklare sätt, använd ActivIcons (freeware) och använd funktionen ändra "Default System Icons", eller E-Icons (shareware) och använd funktionen "Change Any File Type Icon".

För att använda en alternativ genvägs-ikon, använd ActivIcons (freeware) och använd funktionen "Miscellaneous" och ändra "Shortcut", eller E-Icons (shareware) och klicka på "Change Icons", "Others", "Shortcut Overlay", och leta upp önskad ikon med "Browse".
(Eller använd TweakUI eller liknande program)


Obsevera att alla mina ikoner finns i storlek 48x48, 32x32 och 16x16 pixel, och med 256 och 16 färger. BJzip-B_48x2 BJzip-B BJzip-B_32-16
BJzip-B_16-256 BJzip-B_16-16

Du kan också läsa dessa förklaringar och instruktioner i text-form, precis som de finns med i zip-filen.

win-ikoner Tillbaka till sidan Windows ikoner.