Ned

Bo Johansson - Gamla nyheter

English!

In English, please!
Nyheter! Tillbaka till "Nytt o. ändrat"

UppNed

Detta är de ändringar som jag gjort på mina web-sidor från januari 1997 till 1998-08-10


1998-08-10:
UppNed
1998-08-02:
 • Besöksräknaren på min hem-sida har korrigerats så att den visas riktigt i web-läsaren Opera.
1998-07-25:
 • Sidan för datum-konvertering i Honor Harringtons universum har uppdaterats igen, och har nu kalkyler med större precision.
1998-07-19:
1998-07-12:
1998-07-06:
1998-06-09:
 • Länksidan har uppdaterats och det finns nu en länk till min Länk-sida på torget.
1998-05-24:
1998-05-06:
 • Jag har publiserat några web-sidor på "http://www.torget.se/". Dessa sidor kallar jag Min plats på Torget.
 • Än finns det inte mycket innehåll, men titta på Länk-sidan.
1998-04-24:
1998-04-13:
 • Min "åttonde lek" för experiment med användarinformation på sidan för test med JavaScript har uppdaterats, och "Storebror" vet nu mer om dig.
April 1998:
 • Jag har uppdaterat mina web-sidor på Min vrå på Passagen, och publiserat några fler. Se t.ex. "Fjärrkontrollen".
1998-03-16:
1998-03-08:
1998-03-07:
1998-02-10:
 • hemsidan finns en länk till en sida med några bilder på mig och min arbetsplats.
UppNed
1998-02-02:
1998-01-16:
 • Någon har skickat mig ett till Windows 95 Logo som presenteras på sidan för insända logos.
  Det finns även en länk till den från sidan med Windows 95 logos.
1998-01-15:
 • "Sajt-diagrammet" har fått ett något annorlunda utseende. Den gamla versionen finns kvar om någon föredrar den.
 • Det finns även en avdelning för designarbete med MetaCard från kursen Human-Computer Interaction i ämnet Informatik.
1997-12-31:
1997-12-28:
 • HTML-koden för "Sajt-diagrammet" har korrigerats så att det visas korrekt i web-läsaren "Faico NavRoad HTML Viewer".
 • Bilden "Arbete pågår" på min hemsida är numera ett SVENSKT vägmärke. Jag har animerat det själv.
1997-12-14:
 • Nu finns det en text-version utan tabeller av mitt "Sajt-diagram" för att hjälpa de som har mindre avancerade web-läsare.
1997-12-13:
1997-12-11:
1997-12-08:
UppNed
1997-11-30:
 • Ett "Sajt-diagram" har införts för att hjälpa dig att navigera på mina sidor.
1997-11-29:
 • HTML-koden för hemsidan något modifierad. (Påverkar ej sidans utseende).
1997-11-24:
1997-11-23:
 • Alla länkar på länksidan kontrollerade och uppdaterade.
 • Grafiken på mina sidor har homprimerats med "GIF Wizard". Se länken på länksidan.
1997-11-20:
 • A. Crestani har utformat ett Windows 95 Logo som presenteras på en egen sida.
  Det finns även en länk till den från sidan med Windows 95 logos.
 • Sidan för test med JavaScript och sidan som testar besöksräknare något ändrade (Gäller HTML-koden, ej sidornas utseende).
1997-11-18:
 • Sidan för test med JavaScript och sidan som testar besöksräknare har ändrats så att de horisontella linjerna inte går ut i vänster marginal.
1997-11-15:
1997-08-31:
1997-08-30:
 • Spelet "Conway's Game of Life" modifierat så att det fungerar över nätet.
 • En ny version av spelet, nu med trevligare kontrollknappar.
1997-08-29:
UppNed
1997-08-17:
1997-08-16:
 • Skärmsläckarna finns nu i både svensk och engelsk version.
 • Skärmsläckare nr 3 har förbättrats.
 • Navigeringsknappar av mindre storek på alla sidor utom hemsidan.
1997-08-11:
 • Alla sidorna korrigeras så att navigeringsknapparna i vänster marginal fungerar i Microsoft Internet Explorer.
 • Navigeringsknapparna ses över och får ett mer "knapp-likt" utseende.
1997-08-10:
1997-08-08:
1997-08-06:
 • En avdelning för test och utveckling av web-sidor och andra resurser har tillkommit.
 • De andra sidorna har fått länkar till test-sidorna.
 • De första test-sidorna kallas "Hyllning till Honor Harrington".
1997-08-05:
 • Knapparna för navigering till denna sida förbättras så att texten på dem blir mer lättläst.
1997-08-03:
 • Denna sida med nyheter och ändringar införs.
 • De andra sidorna har fått länkar till denna sida.
 • länksidan införs upp- och nedknappar i vänstra marginalen halvvägs ner på sidan.
UppNed
1997-08-02:
1997-08-01:
 • Bakgrunden på Hemsidan bytt (förut var den blek-gul).
1997-07-28:

Tidigare

Juli 1997:
 • Navigeringsknapparna förbättras.
Juni 1997:
Maj 1997:
 • Den slutliga versionen av min C-uppsats i ämnet Informatik publiceras.
April 1997:
 • Preliminär version av min C-uppsats i ämnet Informatik publiceras på internet.
Mars 1997:
Feb 1997:
Jan 1997:
 • Mina första web-sidor publiceras på internet.

Upp
English version!
Nyheter! Tillbaka till "Nytt o. ändrat"

Any browser (?) !!! Mina sidor kan (förhoppningsvis) visas med valfri Web-läsare .
© Bo Johansson 2006-02-01