hem site map
sign gb read gb
nyheter links
nytt o ändrat
grafik javascript
spel dator
sf english

Hej alla djärva nätsurfare! Detta är de ändringar som jag gjort på mina web-sidor från februari 2001 till december 2002.


2002-12-29: - En uppdatering av Vorkosigan ComConsole och Quintarian Web Browser (se Science Fiction sidan) för Netscape 7 och Mozilla 1. De kan nu få en "Bujold Nexus" navigeringsknapp i verktygsfältet.
 
2002-12-02: - Science Fiction-avdelningen finns nu ytterligare två provsmaks-kapitel från S.M. Stirlings nya roman "Conquistador".
 
2002-11-28: - En uppdatering av Vorkosigan ComConsole (se Science Fiction sidan) för Netscape 7 (ver. 4.0) och Mozilla 1.2 (ver. 4.0).
  - En mindre uppdatering av Quintarian Web Browser (se Science Fiction sidan) för Netscape 7 (ver. 2.01) och Mozilla 1 (ver. 2.01/2.02).
 
2002-11-26: - En uppdatering av Quintarian Web Browser (se Science Fiction sidan) för Netscape 7 (ver. 2.0) och Mozilla 1 (ver. 2.0).
 
2002-11-23: - En uppdatering av Vorkosigan ComConsole (se Science Fiction sidan) för Opera 6 (ver. 3.7).
 
2002-10-29: - Den "tionde leken" på JavaScript-sidan, omvandling mellan U.S./Imperial och SI-enheter hade ett fel när det gäller omvandling av effekt-enheter (GW och TW). Detta har nu korrigerats.
 
2002-10-27: - Kartorna på sidan med kartor och vapen för Chalion (avdelningen Science Fiction) har uppdaterats.
 
2002-10-11: - Science Fiction sidan har uppdaterats med ett "smakprov" från S.M. Stirlings novell "Shikari in Galveston".
 
2002-09-28: - Science Fiction-avdelningen har följande sidor uppdaterats: Vor Family Crests, Vorkosigan House, och World of Chalion.
 
2002-09-24: - Det finns nu instruktioner för Linux för Vorkosigan ComConsole och Quintarian Web Browser (avdelningen Science Fiction).
 
2002-09-23: - Den "åttonde leken" på JavaScript-sidan, "Storebror ser dig!" har modifierats för att bättre identifiera AOL 7.0 och Mac OS X.
 
2002-09-19: - Min egen server (avdelningen Dator-resurser) har ändrat adress från http://bohjohan.dns2go.com/ till http://bohjohan.dyndns.org/. Sidorna finns även "speglade" på bredband.net
 
2002-09-16: - Science Fiction-avdelningen finns nya provsmaks-kapitel från S.M. Stirlings nya roman "Conquistador".
 
2002-09-14: - Den "tionde leken" på JavaScript-sidan, omvandling mellan U.S./Imperial och SI-enheter har har uppdaterats med hastighets-enheter och astronomiska längd-enheter.
 
2002-09-09: - Sidan med militära grader i Honor Harringtons värld (avdelningen Science Fiction) har uppdaterats, främst med nya uppgifter för Andermann-imperiets flotta.
 
2002-09-07: - Sidorna "Vor logos" och "Alternative Vorkosigan Crests" (avdelningen Science Fiction) har uppdaterats med några "präglade" bilder.
 
2002-09-05: - En uppdatering av Vorkosigan ComConsole (se Science Fiction sidan) för Netscape 7.0 och Mozilla 1.1 (ver. 3.6).
 
2002-08-31: - Science Fiction sidan finns nu en länk till några skisser över Vorkosigan House, inspirerade av Lois McMaster Bujolds Vorkosigan-romaner.
  - En uppdatering av Quintarian Web Browser (se Science Fiction sidan) för Netscape 7.0 (ver. 1.2) och Mozilla 1.1 (ver. 1.2).
 
2002-08-27: - Länkarna har uppdaterats på min länk-sida, den alternativa länk-sidan och den "tolfte leken", kaskad-menyer, på JavaScript-sidan.
 
2002-08-18: - Kartorna på sidan med kartor och vapen för Chalion (avdelningen Science Fiction) har uppdaterats.
 
2002-08-17: - En uppdatering av Vorkosigan ComConsole (se Science Fiction sidan) för Netscape 7 (ver. 3.5) och Mozilla 1 (ver. 3.41/3.5).
  - En uppdatering av Quintarian Web Browser (se Science Fiction sidan) för Netscape 7 (ver. 1.1) och Mozilla 1 (ver. 1.1).
 
2002-07-28: - Science Fiction sidan finns en länk till min Vorkosigan ComConsole, där finns nu en ny installer för Opera 6.04 (ver. 3.1), nytt "skin" för Opera 6 (ver. 3.1) och uppdaterade "themes" för Mozilla 1 (ver. 3.3/3.4) och Netscape 7 (ver. 3.3).
 
2002-07-25: - På sidan med kartor över Chalion (avdelningen Science Fiction) finns nu några försök att visa symbolen för Chalion från Lois McMaster Bujolds fantasy-roman "The Curse of Chalion".
 
2002-07-22: - Science Fiction sidan har införts en länk till min Quintarian Web Browser, en version av Mozilla eller Netscape 7 med utseende inspirerat av Louis McMaster Bujolds roman "The Curse of Chalion".
 
2002-07-20: - Science Fiction sidan finns en länk till min Vorkosigan ComConsole, där finns nu Vorkosigan ComConsole 3.0 för Netscape 7.
 
2002-07-16: - Science Fiction sidan finns en länk till min Vorkosigan ComConsole, där finns nu Vorkosigan ComConsole 3.0 för MS Internet Explorer 5 och 6, plus en uppdaterad version 3.2 för Mozilla 1.0.
  - Den "åttonde leken" på JavaScript-sidan, "Storebror ser dig!" har modifierats för att bättre skilja på Windows 98 och Windows ME.
  - Ett antal av mina sidor, inklusive hemsidan och sidorna som tillhör den "tolfte leken" på JavaScript-sidan, kaskad-menyer, har modifierats för att visas korrekt i MSIE 6.
 
2002-07-07: - Länkarna har uppdaterats på min länk-sida, den alternativa länk-sidan och den "tolfte leken", kaskad-menyer, på JavaScript-sidan.
 
2002-07-06: - Science Fiction sidan finns nu en länk till några kartor över Chalion inspirerade av Lois McMaster Bujolds fantasy-roman "The Curse of Chalion".
 
2002-07-02: - Science Fiction sidan finns en länk till min Vorkosigan ComConsole, där finns nu en uppdaterad version 3.1 av Vorkosigan ComConsole för Mozilla 1.0.
 
2002-07-01: - HTML-koden för sidan Skriv i gästboken har uppdaterats.
 
2002-06-30: - Den "åttonde leken" på JavaScript-sidan, "Storebror ser dig!" har modifierats med hänsyn till web-läsarna Mozilla 1, Netscape 6 och 7, samt Konqueror 3.
 
2002-06-28: - Denna sida har modifierats för att visas korrekt i web-läsarna Mozilla 1 och Netscape 6.
 
2002-06-26: - Science Fiction sidan finns en länk till min Vorkosigan ComConsole, där finns nu en något uppdaterad version 3.01 av Vorkosigan ComConsole för Mozilla 1.0.
 
2002-06-14: - Den "tionde leken" på JavaScript-sidan, omvandling mellan U.S./Imperial och SI-enheter har har uppdaterats med några "bugg-fixar".
 
2002-06-13: - Science Fiction sidan finns en länk till min Vorkosigan ComConsole, där finns nu version 3.0 av Vorkosigan ComConsole för Opera 6 och Mozilla 1.0.
 
2002-05-31: - Sex nya ikoner har lagts till på sidan med Windows ikoner.
 
2002-05-25: - Science Fiction sidan har uppdaterats med en länk till Louis McMaster Bujolds novell "The Mountains of Mourning" i Baen Free Library.
 
2002-05-23: - Den "tionde leken" på JavaScript-sidan, omvandling mellan U.S./Imperial och SI-enheter har har uppdaterats, och omvandlar nu även vridmoment-, effekt- och energi-mått.
 
2002-05-08: - Sidan "Alternative Vorkosigan Crests" (avdelningen Science Fiction) har uppdaterats med några fler bilder.
 
2002-05-02: - En mindre uppdatering av Science Fiction-sidan.
 
2002-04-30: - Fem nya ikoner har lagts till på sidan med Windows ikoner.
 
2002-03-21: - Den "tionde leken" på JavaScript-sidan, omvandling mellan U.S./Imperial och SI-enheter har modifierats för att visas korrekt i web-läsaren MSIE 6, och tryckenheterna kg/cm2 och kg/m2 har lagts till.
 
2002-03-03: - Science Fiction sidan har uppdaterats, bl.a. med information om S.M. Stirlings nästa bok, romanen "Conquistador".
 
2002-02-13: - Science Fiction sidan finns en länk till min Vorkosigan ComConsole, där finns nu version 2.0 av Vorkosigan ComConsole för Opera 5 och 6.
 
2002-02-07: - Science Fiction sidan har uppdaterats, bl.a. med information om S.M. Stirlings nästa bok, och sidan har modifierats för att visas korrekt i MSIE 6 i Windows ME.
 
2002-02-03: - Den "åttonde leken" på JavaScript-sidan, "Storebror ser dig!" har modifierats för att upptäcka Opera 6, AOLTV/TVNavigator, Windows XP och VBScript, och för att upptäcka om din web-läsare rapporterar Windows Media Player SuperCookies.
 
2002-01-04: - På sidorna med min "Hyllning till Honor Harrington" har länkarna uppdaterats.
 
2002-01-02: - Förklaringar och instruktioner till sidan med Windows ikoner på avdelningen Dator-resurser har uppdaterats.
 
2002-01-01: - Titelbilden i "nav-baren" överst på sidorna blockerades av vissa "anti-annons-program". Eftersom bilderna fanns i en mapp med namnet "banner" så trodde programmet att de var s.k. banner-annonser, och blockerade dem.
Jag har döpt om mappen till "titlepix" och ändrat koden på alla sidor med nav-bar.
  - Denna sida har modifierats för att visas korrekt i MSIE 6 i Windows ME.
  - Sidan med Windows logos på avdelningen Dator-resurser har uppdaterats med logos för Windows 98 och Windows ME.
Även Förklaringar och instruktioner har förbättrats.
 
2001-12-05: - Science Fiction sidan har införts en länk till min Vorkosigan ComConsole, en version av Opera med utseende inspirerat av Louis McMaster Bujolds Vorkosigan-romaner.
 
2001-11-24: - Science Fiction sidan har uppdaterats, bl.a. med information om Louis McMaster Bujolds nästa bok, SF-romanen "Diplomatic Immunity".
 
2001-10-28: - Den "åttonde leken" på JavaScript-sidan, "Storebror ser dig!" har modifierats för att bättre skilja på Netscape  och Mozilla.
  - På sidorna Skärm- och fönsterstorlek och Storebror ser dig! har länkarna till den "tolfte leken" och den "trettonde leken" på JavaScript-sidan korrigerats.
 
2001-08-05: - Sidan med min karta över Barrayar (avdelningen Science Fiction) har uppdaterats med noter om kartprojektioner.
 
2001-07-22: - Min egen server (avdelningen Dator-resurser) finns nu fler experiment med PHP-programmering.
 
2001-07-06: - Länkarna har uppdaterats på min länk-sida, den alternativa länk-sidan och den "tolfte leken", kaskad-menyer, på JavaScript-sidan.
 
2001-07-02: - Science Fiction sidan finns en länk till min karta över Barrayar. Kartan har modifierats med ny information från Louis McMaster Bujolds böcker, och en klimat-karta har lagts till.
 
2001-06-23: - På avdelningen Dator-resurser finns nu en länk till Min egen server, där det finns experiment med PHP-programmering.
 
2001-04-08: - Den "åttonde leken" på JavaScript-sidan, "Storebror ser dig!" har modifierats för att upptäcka web-läsaren MSIE 6, och för att bättre upptäcka Windows ME.
 
2001-04-06: - Den "åttonde leken" på JavaScript-sidan, "Storebror ser dig!" har modifierats för att upptäcka Windows ME och Windows 2000.
  - Den "elfte leken" på JavaScript-sidan, "Skärm- och fönsterstorlek" har modifierats med hänsyn till Konqueror 2.
 
2001-04-01: - Science Fiction sidan finns en länk till min karta över Barrayar. Kartan har modifierats med ny information från Louis McMaster Bujold.
 
2001-03-29: - Länk-sidan har modifierats med hänsyn till web-läsaren Konqueror 2.
 
2001-03-25: - Science Fiction-sidan har modifierats med hänsyn till web-läsaren Konqueror 2.
  - Den "åttonde leken" på JavaScript-sidan, "Storebror ser dig!" har modifierats med hänsyn till web-läsaren Konqueror 2.
 
2001-03-15: - HTML- och JavaScript-koden för sidan Skriv i gästboken har modifierats något.
 
2001-03-02: - Science Fiction sidan finns nu information om Louis McMaster Bujolds nästa bok, fantasy-romanen "The Curse of Chalion".
 
2001-02-18: - Science Fiction sidan finns nu "speglad" både hos telia och passagen.
 
2001-02-15: - Mina sidor har omorganiserats, se "Sajt-diagrammet".
  - Alla sidorna har fått en "navigation bar" upptill och textlänkar längst ned.
  - HTML-koden till alla sidorna har verifierats.
  - De sidor som flyttats eller avskaffats har ersatts med en "omdirigerings-sida", se t.ex. den avskaffade sidan för test o. utveckling.
 
2001-02-12: - Fem nya ikoner har lagts till på sidan med Windows ikoner.
  - Länksidan, och den "tolfte leken", kaskad-menyer, på JavaScript-sidan har modifierats med hänsyn till web-läsaren Opera.
 
Tidigare: - Ändringar på mina websidor från september 1998 till januari 2001 finns på sidan för Gamla nyheter.
  - Ändringar på mina websidor från januari 1997 till augusti 1998 finns på sidan för Äldre nyheter.

© Bo Johansson 2009-12-21

[Hem] [Site map] [Skriv i gästboken] [Läs i gästboken] [Nyheter] [Länkar]
[Web-grafik] [JavaScript] [Spel] [Dator-resurser] [Science Fiction] [In English!]
 
[Min vrå på Passagen]


Any browser (?) !!! Mina sidor kan (förhoppningsvis) visas med valfri Web-läsare.
Constr Mina sidor är alltid under konstruktion!