Ned

Bo Johansson - Gamla nyheter

English!

In English, please!
Nyheter! Tillbaka till "Nytt o. ändrat"


UppNed

Detta är de ändringar som jag gjort på mina web-sidor sedan 1998-09-25 (då de flyttades från swipnet till telia) t.o.m. januari 2001.


2001-01-21:
2000-01-09:
 • Länkarna har uppdaterats på Länksidan, den "tolfte leken", kaskad-menyer, på JavaScript-sidan, samt min alternativa länksida på www.torget.se.
2000-12-28:
2000-12-10:
2000-11-17:
 • Text-länkarna på min hemsida var felaktiga, de har nu rättats.
2000-11-15:
 • Den "trettonde leken" på JavaScript-sidan, som handlar om skyddad käll-kod, har modifierats med hänsyn till web-läsaren Netscape 6.
2000-10-29:
 • HTML-koden för den "tionde leken" på JavaScript-sidan för omvandling mellan U.S./Imperial och SI-enheter har verifierats och modifierats.
2000-10-28:
2000-10-15:
2000-10-14:
2000-07-03:
 • Länksidan och version 1,2 och 3 av den "tolfte leken", kaskad-menyer, på JavaScript-sidan har modifierats med hänsyn till Opera 4.
  Dessutom har HTML-koden för dessa sidor verifierats.
2000-06-23:
2000-05-17:
 • Den "tionde leken" på JavaScript-sidan för omvandling mellan U.S./Imperial och SI-enheter har uppdaterats, och omvandlar nu även tryck-mått.
2000-04-26:
 • Den "trettonde leken" på JavaScript-sidan, som handlar om skyddad käll-kod, har modifierats med förbättrad kryptering.
2000-04-12:
 • Den "trettonde leken" på JavaScript-sidan, som handlar om skyddad käll-kod, har åter modifierats för att ge ännu högre säkerhet.
2000-04-07:
2000-03-27:
 • Den "trettonde leken" på JavaScript-sidan, som handlar om skyddad käll-kod, har modifierats och har nu högre säkerhet.
 • Vissa web-läsare anger årtalet i "document.lastmodified" som "00" för år 2000.
  JavaScript-sidan och den "andra leken" på JavaScript-sidan, Test av senast-modifierat-datum har uppdaterats för att korrekt hantera detta, och för att hantera "document.lastmodified" i web-läsare HotJava.
2000-03-13:
2000-03-09:
 • En mindre modifiering av koden till den "trettonde leken" på JavaScript-sidan, den handlar om skyddad käll-kod.
2000-03-01:
2000-02-27:
2000-01-15:
2000-01-07:
2000-01-03:
2000-01-01:
1999-10-26:
1999-10-20:
1999-10-15:
1999-08-23:
1999-08-22:
 • Sidan med alternativa Windows 9x disk-ikoner har uppdaterats med hänsyn till Netscape 5 och HotJava web-läsare.
 • Mina Honor Harrington sidor har uppdaterats för att visas korrekt i web-läsaren HotJava.
1999-08-21:
1999-08-19:
 • Nu finns det ett till (totalt 4) experiment med JavaScript Kaskad-menyer vid den "tolfte leken" på JavaScript-sidan.
1999-08-17:
 • Nu finns en "tolfte lek" på JavaScript-sidan. Där visas experiment med JavaScript Kaskad-menyer.
 • En mindre uppdatering av min länksida har utförts.
1999-08-14:
 • Två länkar på min länksida har rättats.
1999-07-27:
1999-07-26:
1999-07-22:
1999-07-17:
 • En helt ny sida med alternativa Windows 9x disk-ikoner har införts.
 • Det finns länkar till den nya sidan från mina övriga sidor.
1999-07-15:
 • Mina Honor Harrington sidor har uppdaterats, bl.a. med länkar till min bok-sida och min sida med Lois McMaster Bujold Fan Art.
 • Det finns en ny "flammande" bild på min bild-sida, och även den sidan har en länk till min Fan Art-sida.
1999-06-24:
 • Jag har gjort några ändringar till min länksida.
 • Även min "Länksida på Torget" har uppdaterats.
1999-06-20:
UppNed
1999-06-18:
 • Min länksida har ett nytt utförande, som en kaskad-meny med hjälp av JavaScript. Användare av Netscape 4, MSIE 4, Opera 3 eller bättre omdirigeras dit.
  Den gamla sidan finns kvar för de som har äldre web-läsare.
1999-05-09:
1999-05-01:
1999-04-19:
1999-04-10:
1999-03-29:
1999-03-02:
1999-02-21:
 • Den "tionde leken" på JavaScript-sidan för omvandling mellan U.S./Imperial och SI-enheter har uppdaterats, och omvandlar nu även yt-mått.
1999-02-20:
UppNed
1999-02-11:
1999-01-08:
1998-12-28:
1998-12-10:
1998-11-10:
 • Nu finns en "tionde lek" på JavaScript-sidan för omvandling av volym-, vikt-, längd- och temperatur-mått mellan U.S./Imperial och SI-enheter.
1998-10-28:
1998-10-22:
1998-10-18:
1998-10-08:
 • Sidorna om Brf Gräsdalen har flyttats till en ny adress på Telia Internet och har uppdaterats.
 • Avdelningen för designarbete med MetaCard (Human Computer Interaction) har flyttats till en ny adress på Telia Internet.
 • Min C-uppsats i ämnet Informatik har flyttats till en ny adress på Telia Internet.
  Sidorna har fått ny bakgrund, och jag har använt CSS ("Cascading Style Sheets") för att få sidorna at mer likna den tryckta uppsatsen. Innehållet är dock oförändrat.
 • Det finns en ny bakgrund (nr 46) på sidan med bakgrunder för web-sidor.
 • Länkarna mellan alla mina sidor har uppdaterats.
1998-10-05:
1998-10-04:
1998-09-25:
 • Mina sidor har flyttats från swipnet (Tele2) till telia.
 • Länkarna mellan sidorna har uppdaterats.
 • Besöksräknaren på min hem-sida har fått startvärdet 2780, för så många besök hade den haft t.o.m. 25 september 1998 (870 på den engelska versionen av hemsidan).
 • Sidorna med min "Hyllning till Honor Harrington" har omorganiserats och uppdaterats.
Tidigare:
 • Alla ändringar som gjordes på mina sidor under januari 1997 till augusti 1998 finns på sidan för Gamla nyheter

Nyheter! Tillbaka till "Nytt o. ändrat"
Upp
English version!

© Bo Johansson 2009-12-04

[Hem] [Site map] [Skriv i gästboken] [Läs i gästboken] [Nyheter] [Länkar]
[Web-grafik] [JavaScript] [Spel] [Dator-resurser] [Science Fiction] [In English!]


Any browser (?) !!! Mina sidor kan (förhoppningsvis) visas med valfri Web-läsare .