Televue NP-101
F= 540mm
D=101mm/4"


Refraktorn Televue NP-101


NP-101 på EQ-6

Åter första sidan