Väntan på Solförmörkelsen 22 juli 2009 i Fengjing, Kina totalitet c:a 5:50 min

Partiella delen av Solförmörkelsen 22 juli 2009 i Fengjing, Kina totalitet c:a 5:50 min, Canon 350d 400mm tele


Regn under totala delen :-( Solförmörkelsen 22 juli 2009 i Fengjing, Kina totalitet c:a 5:50 min
Åter första sidan