Bilder tagna med Celestron C8+ , Celestron C11, Televue NP-101 och ToUcam Pro, Minolta G-400 eller Canon 350d från hösten 2003 och framåt.
De flesta bilderna är stackade och milt förbättrade i Registax


Galaxen M101 med supernovan SN2011fe 2011-09-03 23:20 tagen från Marietadsträffen 12x30s Canon600d NP101 på EQ6 oguidat


Klotformig stjärnhop i Herkules M13 6x30s Canon600d C11/2800mm på EQ6 guidat off-axis med QCam5 2011-07-31


Ring nebulosan M57 6x30s Canon 600d C11/2800mm på EQ6 guidat off-axis med QCam5 2011-07-31


M97 Ugglenebulosan och galaxen M108 , NP-101 med Canon 350d ISO800 (3x300s) på EQ6 autoguidat med QCam5/400mm tele 2011-04-23


Galaxer i Virgo ett 50-tal galaxer kan skönjas bl.a. Markarians Chain m.m , EQ6 oguidat piggyback med Canon 350d c:a 200mm (Canon 55-250 zoom) ISO800 (5x300s) 2011-04-22


Plejaderna M45, NP-101 på EQ6 oguidat med Canon 350d i primärfokus (8x30s) 2007-11-18


Vintergatans centrum i Skorpionen och Skytten med många intressanta objekt 2007-07-18 Canon 350d (14x30s) ISO1600 utan följning på Teneriffa 2300 möh

Nordamerikanebulosan NGC7000 med NP-101 på EQ6 oguidat 2006-09-26 Canon 350d (5x60s) ISO1600

Dubbelhopen i Perseus NGC 869 och NGC 884 med NP-101 på EQ6 oguidat 2006-09-22 Canon 350d (6x60s) ISO1600

M33 med NP-101 på EQ6 oguidat 2006-09-22 Canon 350d (4x90s) ISO1600

M81 och M82 med NP-101 på EQ6 oguidat 2006-09-22 Canon 350d (3x80s) ISO1600

Andromedagalaxen M31 med NP-101 på EQ6 oguidat 2006-09-22 Canon 350d (6x80s) ISO1600

Slöjnebulosan NGC6992 med NP-101 på EQ6 oguidat 2006-09-15 Canon 350d (10x40s) ISO1600

Slöjnebulosan NGC6960 med NP-101 på EQ6 oguidat 2006-08-31 Canon 350d (5x40s) ISO800

Ringnebulosan M57 med NP-101 på EQ6 oguidat 2006-08-31 Canon 350d (4x30s) ISO800


Ringnebulosan M57, C11/EQ6 med Canon 350d i primärfokus (8x50s) 2006-09-12

Ringnebulosan M57, C11/EQ6/Autoguide med Canon 350d i primärfokus (7x60s) 2007-08-17


Eskimånebulosan NGC2392, C11/EQ6 med Canon 350d i primärfokus (12x30s) 2008-03-04


M27 dumbellnebulosan med NP-101 på EQ6 oguidat 2006-08-27 Canon 350d (10x40s) ISO800


M13 i Herkules (även den svaga galaxen NGC 6207 skymtar en bit upp) NP-101 på EQ6 oguidat 2006-08-27 Canon 350d (6x40s) ISO800


M13 i Herkules, C11/EQ6 med Canon 350d i primärfokus (10x40s) 2006-09-12


M11 med NP-101 på EQ6 2007-09-15 Canon 350d (14x30s) ISO1600


M11, C11/EQ6 med Canon 350d i primärfokus (2x20s) 2006-09-12


Vintergatan i Svanen, Örnen och Lyran 2006-08-07 , Nordamerikanebulosan skymtar. Canon 350d std 18mm-zoom (10x30s) på EQ6


Orions stjärnbild och Orionnebuloasan M42, genom 2" 42mm okular Minolta G-400 (15 s).


Orionnebuloasan M42, C8+ med Canon 350d i primärfocus, reducer 6.3 (60s x 5)


Orionnebuloasan M42, C8+ med Canon 350d i primärfocus, reducer 6.3 (samma som ovan 60s x 5 men plus 10s x 3 bild delvis adderad i centrum)


Orionnebulosan M42 med NP-101 på EQ6 oguidat 2006-12-16 Canon 350d (28x30-40s) ISO1600

Orionnebulosan M42 med NP-101 på EQ6 oguidat 2006-12-16 Canon 350d (7x40s) ISO1600


Hästhuvud B33 och Flamenebulosan NGC2024 med NP-101 på EQ6 oguidat 2007-01-13 Canon 350d (18x60s) ISO1600

Hästhuvud B33 och Flamenebulosan NGC2024 med NP-101 på EQ6 guidat med 400mm tele 2012-02-17 Canon 600d (16x120s) ISO1600 UHC-S filter

Albireo 34 bågsekunder separation, genom 2" 42mm okular Minolta G-400 (15 s) samt en med ToUCam Pro.


Ena paret av Epsilon Lyrae(Dubbel-dubbel) med ToUCam Pro.Separation c:a 2,8 bågsekunder.


Bl.a Scorpionens stjärnbild sedd från Mallorca, Minolta G-400 (15 s)


Stjärnhopen M37, C11 reducer 6.3, Canon 350d i primärfocus (7x30s)


Dubbelhopen NGC 869 and NGC 884 i Perseus, C8+ genom 2" 42mm okular med Minolta G-400 (15 s)


Dubbelhopen NGC 869 and NGC 884 i Perseus, C8+ med Canon 350d i primärfocus, reducer 6.3 (30s x 7)


Galaxen M104 Sombrero, C8+ med Canon 350d i primärfocus (60s x 4 och 30 s x 2)


Galaxen M104 Sombrero, C11 med Canon 350d i primärfocus (60s x 4)


Galaxen M51, C8+ med Canon 350d i primärfocus (90s x 6 removed noise samt 90s x 1)


Galaxen M51, C8+ med Canon 350d i primärfocus (60s x 13 removed noise) med supernovan SN2005cs 2005-08-07


Galaxen M51, 2006-04-21 nu har novan falnat, C11/EQ6 med Canon 350d i primärfocus (60s +30s x 23 removed noise)


Galaxen M51, 2010-04-13 C11/EQ6 med Canon 350d i primärfocus autoguide QCam5 off-axis (24x90s + 6x160s removed noise)


Sunflowergalaxen M63, 2006-04-21, C11/EQ6 med Canon 350d i primärfocus (60s x 5 removed noise)


Galaxen M101, 2006-04-21, C11/EQ6 med Canon 350d i primärfocus (60s x 6 removed noise)


Galaxen M100 med supernovan 2006X, 2006-04-23, C11/EQ6 med Canon 350d i primärfocus reducer 6.3 (60s x 4 removed noise)


Galaxen NGC2903, 2008-03-06, C11/EQ6 med Canon 350d i primärfocus (60s x 13)


Galaxen M74, 2007-10-13, C11/EQ6/autoguide med Canon 350d i primärfocus reducer 6.3 (120s x 10)


Galaxen M74 och asteroiden 18300 1979 PA (endast c:a mag. 17,8) , 2008-11-01 23:35 -02 00:15 , C11/EQ6/autoguide med Canon 350d i primärfocus reducer 6.3 (120s x 15)


Asteroiden 18300 1979 PA visade sig ochså finns på en bild på http://www.astroimages.org/ccd/m74.html När denna bild linjeras med min bild ser man att astriodens bana överenstämmer bra.


Galaxen M77 2008-11-01 , C11/EQ6/autoguide med Canon 350d i primärfocus reducer 6.3 (120s x 8)


Galaxerna NGC7332 och NGC7339 2008-11-01 , C11/EQ6/autoguide med Canon 350d i primärfocus reducer 6.3 (120s x 6)


Galaxerna M65, M66 och NGC 3628 i Leo triplet, NP-101 med Canon 350d i primärfocus (40s x 15 removed noise)


Galaxerna M65 och M66 i Leo triplet, C11/EQ6 med Canon 350d i primärfocus reducer 6.3 (30s x 11 removed noise)


Galaxerna M65 och M66 i Leo triplet, C8+ med Canon 350d i primärfocus (90s x 4 och 30 s x 4)


Galaxerna M65 och M66 i Leo triplet, C8+ genom 2" 42mm okular med Minolta G-400 (15 s)


Galaxerna M65,M66 och NGC3628 i Leo triplet samt även NGC3593, 400 mm tele Canon 350d piggyback (7x60 s)


Galaxerna M81 och M82, C8+ genom 2" 42mm okular med Minolta G-400 (15 s) samt endast M82.


Galaxen M106, C8+ med Canon 350d i primärfocus (90s x 7)


Galaxen M106, C11/EQ6 Off-axisguide reducer 0.63 med Canon 350d (31x30s) 2010-03-13


Galaxgrupp i Pegasus NGC7331 (och NGC7335, NGC7336, NGC7337 and NGC7340), C8+ med Canon 350d i primärfocus (60s x 8)


Många galaxer i Pegasus Galaxgrupp NGC7331 (och NGC7335, NGC7336, NGC7337 and NGC7340), NGC7342 och Stephans Quintet (NGC7317, NGC7318A/B, NGC7319, NGC7320). NP-101 med Canon 350d i primärfocus (50s x 5)

Galaxgrupp i Pegasus NGC7331 (och NGC7335, NGC7336, NGC7337 and NGC7340), C11 med Canon 350d i primärfocus (60s x 10)


Galaxgrupp i Pegasus NGC7331 (och NGC7335, NGC7336, NGC7337 and NGC7340), 2008-11-01 C11 med Canon 350d i primärfocus/6.3 reducer (120s x 17)


Galaxen NGC891, C11/EQ6/autoguide med Canon 350d i primärfokus reducer 6.3 (120s x 8)


Galaxen NGC891, C8+ med Canon 350d i primärfokus, reducer 6.3 (60s x 16)


Galaxen NGC4565, C11/EQ6 med Canon 350d i primärfokus, reducer 6.3 (60s x 7)


Galaxer i Markarian chain, NP101/EQ6 med Canon 350d i primärfokus (60s x 31)


Ringnebulosan M57, C8+ med Canon 350d och 400mm tele piggyback (3x30s , neodymiumfilter)

Ringnebulosan M57, C8+ med Canon 350d i primärfocus (4x60s)


Ringnebulosan M57, C8+ genom 2" 42mm , 18mm okular med Minolta G-400 (15 s)


Krabbnebulosan M1, C8+ genom 2" 42mm okular med Minolta G-400 (15 s)


Krabbnebulosan M1, C8+ med Canon 350d i primärfocus, reducer 6.3 (30s x 5)


Stjärnhopen i Hercules M13, C8+ Canon 350d i primärfocus (2x30 s)


Stjärnhopen i Hercules M13, C8+ genom 18mm okular med Minolta G-400 (15 s)


Stjärnhopen i Hercules M13, C11/EQ6 Canon 350d i primärfocus (9x30 s)


Stjärnhopen i Pegasus M15, C8+ genom 18mm okular med Minolta G-400 (15 s)


Dumbellbulosan M27, C8+ med Canon 350d och 400mm tele piggyback (4x60s , neodymiumfilter)

Dumbellnebulosan M27, C8+ med Canon 350d i primärfocus (10x90s 2005-08-16 UT 21:31-21:57 och 3x60s 2005-08-01 UT 22:17-22:25 )


Variabel/Nova i M27, en blinkbild 2005-08-01 och 2005-08-16 visar variabeln/novan "1955+22C VAR VUL 05" som upptäcktes 2005-08-17/18


Dumbellnebulosan M27, C8+ med Canon 350d i primärfocus (8x90s 2005-08-30 UT 21:08-21:39). Variabeln/Novan är nu mycket svagare.


Dumbellnebulosan M27, C11/EQ6/autoguide med Canon 350d i primärfocus (7x120s ISO800 2006-08-18). Variabeln Goldilock (NSV24959) syns här tydligt .


Dumbellnebulosan M27, C11/EQ6/autoguide med Canon 350d i primärfocus (6x90s ISO1600 2007-08-17). Variabeln Goldilock syns nu inte alls .


Dumbellnebulosan M27, C8+ genom 2" 42mm okular med Minolta G-400 (15 s)


Stjärnhopen Wild Duck M11, C8+ genom 18mm okular med Minolta G-400 (15 s)


Nordamerikanebulosan NGC7000, NP-101 på EQ6 oguidat 2006-09-16 Canon 350d (10x60s) ISO1600


Nordamerikanebulosan NGC7000, C8+ med Canon 350d 400mm tele piggyback (5x60s)


Galaxen M33, NP-101 på EQ6 autoguidat med Guidedog/400mm tele 2007-09-16 Canon 350d (22x90s) ISO1600


Galaxen M33, NP-101 på EQ6 oguidat 2006-09-15 Canon 350d (10x60s) ISO1600


Galaxen M33, C8+ med Canon 350d i primärfocus, reduce 6.3 (60s x 7)Galaxen M33, C8+ med Canon 350d i primärfocus (8x60s)


Andromedagalaxen M31, C8+ med Canon 350d 400mm tele piggyback (11x60s)


Andromedagalaxen M31, C8+ med Canon 350d i primärfocus (4x60s)


Andromedagalaxen M31, C8+ genom 2" 42mm okular med Minolta G-400 (15 s)
Orionnebulosan, Trapetset (sista bilderna med darkframe och brant gamma-kurva. Sista 2 bilderna med enkel fokalreducerare (= Sökarobjektivet !). Omodifierad ToUCam Pro)


Dubbelstjärnan Castor separation c:a 4 bågsekunderÅter första sidan