Nygammalt ploglok från Modellproduktion

Tb
tåg testar

Modellproduktions nyutgåva av SJ/BV ploglok litt Tb har nu börjat levereras. Det är ingalunda fråga om någon nyutgivning av modellen från 1989 utan en helt ny konstruktion.

Plogloket litt Tb från 1969-70 har uppenbarligenen attraktionskraft på svenska mjrallare då modellen av detsamma varit ständigt efterfrågad alltsedan den första utgåvan tog slut för bra länge sedan. Tåg:s mj-redaktion har fått låna en byggsats för påseende och en med serieutförandet överensstämmande prototyp för provkörning.
Byggsatsen innehåller: ett körklart underrede, kåpa i polyuretanplast, diverse gjutdelar och småsaker, ett etsark, ett dekalark och en 8-sidig byggbeskrivning i A5-format. Underredet är av AHM:s beprövade konstruktion i fräst svarteloxerad mässing med mittmonterad Mashimamotor, dubbla svänghjul, kardandrift och drivning på alla fyra axlar vilka saknar slirskydd. Kåpan levereras lackerad efter önskemål, antigen i orange originalmålning (SJ röd 83) eller i Banverkets "pippigula" färgsättning. Buffertarna är gjutna i metall. Fjäderkonsoller och boggiesidor är gjutna i samma material som kåpan medan bränsletank och fästen för boggiesidor är utförda i fräst plexiglas.
Utförandet på kåpa och gjutdelar med avseende på detaljåtergivning och måttriktighet överensstämmer med vad Modellproduktion åstadkommit på sistone (tex T41 och T44). Alla viktiga mått avviker endast med någon halvmillimeter från omräknade förebildsmått. Etsarket innehåller hyttak, sidoplogvingar med detaljer, genometsade gångbord med tillhörande lejdare samt handräcken.
Dekaler finns att få med märkning för SJ Tb 284, 288, 290 och 291 i orange färgsättning och BV QTb 3100 och DLL 3109 i orange eller gul Banverksmålning. Vilket nummer som önskas får anges vid beställning.
Den åttasidiga byggbeskrivningen är ett häfte i A5-format. Förutom att vara just byggbeskrivning innehåller det tekniska data om Tb-loket och två färgbilder på förebilden, en fullt vinterutrustad originalorange Tb 293 och sommarrustad BV-gul DLL 3106. Etsarkets ingående delar är vidare utförligt presenterade.
Det enda jag blev lite tveksam på i beskrivningen är att lokets båda ändar kallas B-ände i olika sammanhang (på Tb-loken är hyttändan A-ände och huven B-ände). Vidare benämns tyfonen på hyttaket "mistlur" något som jag kan ha överseende med då "Herr Modellproduktion" har ett förflutet som skalabåt-byggare, dock nämns inget om den tyfon som skall sitta på stolpen mellan vindrutorna i A-ändan. En annan detalj som överhuvudtaget inte omnämnd är val och montering av draginrättning, dvs. exempelvis en kortkoppelkuliss med NEM-ficka.Själva bygget är en mycket rättfram historia.
Kåpans infästning i underredet görs genom att med underredet som mall borra och gänga för M2-skruv i de ansatser som är ingjutna i gavlarna på kåpan. Det enda som monteras i underredet är bränsletanken och på denna de nedre fästena för sidoplogvingarna. På boggierna monteras boggiesidorna och deras fästen. I övrigt består bygget i att bestycka kåpan med medföljande delar samt till slut att kompletterings-måla och dekalera.

  Eftersom vi fått låna en prototyp för provkörning kunde man (likt en kock i TV) ögonblickligen kasta sig över den obligatoriska provkörningen. Ett komplett lok utrustat med i byggsatsen ingående delar väger knappt 260 gram. Den maximala dragkraften på vårt exempel under samma förhållanden som vi har genomfört tidigare i TÅG:s regi visade sig vara ett 2260 mm långt tåg vägande totalt 1127 gram. Som vanligt användes en radda vagnar från Roco i provtåget. Hastighetsmätarvagnen var tillfälligtvis förskingrad vid provkörningstillfället men hastighetsregistret överensstämde ganska bra med AHM:s T43-underrede (T43 har i verkligheten sth 90km/t med Tb-loket för köra i 105 km/t). Vi nöjer oss med att konstatera att det hela verkar rimligt.
Vad är det då för lokmodell Modellproduktion har åstadkommit. Om vi börjar inifrån kan konstateras att det är gott om plats inuti kåpan! Invändig bredd i huven är 18 mm. Över motor och svänghjulspaket, som är totalt 50 mm långt, är det cirka 13-14 mm upp till "innertaket" i huven. Fri höjd över kardaner och boggiernas drevhus är cirka 16 mm. Innerlängden på huven är totalt 138 mm. Någon brist på plats för dekodrar, glödlampor, ljusledare, blyvikter eller eventuella högtalare torde inte finnas. I hytten är boggiedrevhusets övre kant belägen 8 mm under hyttfönstrets nedre kant i den del av hytten som smalnar av mot huven. I hyttens rektangulära del som inte upptas av den 4,5 mm långa extra tjocka främre hyttgaveln som är avsedd att borra och gänga i för fästskruvarna, är hytten tom ner till ramen dvs. 12 mm under hyttfönstrens nedre kant!
Tacksamt att inreda hytten med andra ord då hyttens övre halva i princip bara består av fönster. Om sido-plogvingarna monteras finns det ett utrymme under bottenplattan bakom bränsletanken och mellan plogvingarna som är 18x9x42 mm, en lämplig placering för ännu mera barlast. I detta utrymme sitter normalt på förebilden vändanordningen i skugga och är skymd till stora delar av plogarna, på vissa lok är den till och med demonterad. Stödhjulet är definitivt borta sedan länge varför dessa två detaljer med gott samvete kan uteslutas.
Det här för oss med automatik in på ämnet detaljering och val av utförande på modellen. Om vi bygger modellen i det utförande den levereras från Modellproduktion kommer vi att få en sommar-avrustad maskin med utseende från mitten av 70-talet till dags dato, dvs. sedan man slutade plocka ner sidoplogarna under icke vintertid. Vi har vidare inte heller någon vändanordning eller stödhjul i byggsatsen, men det har vi berört tidigare och det i mitt tycke inte så mycket att hänga upp sig på. Förebildens alla lok är individer i alla avseenden utrustningsmässigt, målnings- och märkningsdito. Fältstudier och läsande av diverse årgångar av "Svenska Lok och Motorvagnar" rekommenderas. En bra ritning finns i tidningen "Allt om Hobby" nr 1/1981. Den visar loket både i vinter- och sommarutförande.
 

Tillbaka till modellen.
Skall vi bygga en fullt vinterutrustad Tb måste frontplogen "scratchbyggas" och utrustning på hyttgaveln uteslutas, vidare får vi handknacka den spårrensare/isskrapa som hänger bakom sista axeln under huvändan. Detta val av utförande innebär att vi omöjliggör någon som helst form av draginrättning med kuliss och NEM-fickor (bygel för trådbygelkoppel i B-ändan är givetvis möjlig att montera). O´kay då, nu är vi redo att ploga snö och då släpar man ju inte runt på några vagnar men användningsområdet på modellbanan blir något begränsat speciellt som modelljärnvägar i vintermiljö inte brukar vara så vanligt förekommande. Förebilden användes förutom vintertid på den gamla SJ-tiden även i ordinarie godståg och till makadamkörningar. Med utgångspunkt från detta faktum är det ju ganska angeläget att ha en fungerande draginrättning, speciellt i B-ändan (tågtjänst med Tb-lok som går med motorhuven främst kräver biträdesförare som håller utkik "på andra sidan" och undviks säkerligen i det längsta). Om kåpan skruvas fast med spårskruv M2 med försänkt skalle finns det i modellens B-ända bakom sista axeln plan yta som är som gjord för Ribus kortkoppelkuliss 111. Det är lämpligt att sätta fast den med dubbelhäftande tape eller ytterst lite epoxylim då man måste kunna ta bort den för att demontera lokkåpan.
I A-ändan under förarhytten ser det helt annorlunda ut. Avståndet mellan buffertplankans baksida och boggien är så litet att någon kortkoppelkuliss omöjligt får plats. Läge för improvisationer i pianotråd, fast NEM-ficka osv. Man kanske får utesluta modellkoppel i A-ändan och sätta dit en skruvkoppelimitation från t ex Perl istället. En annan detalj som saknas på Modellproduktions Tb-modell är den banröjare som finns på förebilden. Den är inte särskilt svår att göra själv av en bit plasticard då den i verkligheten utgörs av en plan plåt som är ett slags förlängning av hyttfronten under buffertplankshöjd. Den är 22 mm bred i skala 1:87 och slutar ca 1,5 mm över rälsens övre kant, se ritningar och bilder. Banröjaren är mycket karakteristisk på ett lok i sommarutförande och sätter på nåt vis punkt för resonemanget om modellkoppel i A-ändan (kör du med trådbygelkoppel existerar inte den ovan nämnda problematiken med platsbrist).Slutligen kan vi bara konstatera att Modellproduktions Tb-modell förmedlar det intryck förebilden ger. Byggsatsens svårighetsgrad torde inte heller skapa något större problem för den normalhändige byggaren, skulle så vara fallet går det nog bra att slå en signal till Modellproduktion och fråga hur det hela är tänkt.
Om modellen saknar något?
Ja det skulle isåfall vara digitalt originalljud! Priset för en komplett byggsats är ca 3300 kronor.

Gunnar Jonsson text och foto

Den av Gunnar Jonsson testade protypen var i likströmsutförande, men alla drivningar från AHM görs numera alltid även i trerälsutförande. Här kan alltså även växelströmsrallare glädja sig åt en av många efterlängtad ny svensk lokmodell. Vill du komma i kontakt med Modellproduktion kan du ringa på telefon 070-645 45 39