Litt R03 i N-skala

Byggsatsen innehåller etsade sidor för att konvertera Fleischmanns svenska personvagnar.

(På bilden ses en provmontering av etsoriginalet på Fleischmannvagnen)