Oc
Litt Oc

Ombyggnadssats. Kåpa, littskylt, plog och lykta och buffertbalk . Ombyggnadssats till ROCO 43514.