Litt AC04 N-skala

Byggsatsen innehåller etsade sidor för att konvertera Fleischmanns svenska personvagnar.