Är Sverige överbefolkat?

Frågor och svar

1

Överbefolkning är väl ett problem bara på platser som Kina, Indien och Afrika?

Det är ett problem där men även här och i alla andra länder. Ingen regering vågar ta något ansvar. Alla skyller på någon annan.

2

Varför är överbefolkning ett problem?

Vi har brist på olika sorters råvaror som olja och metaller. Samtidigt utrotas allt fler arter antingen genom att de blir mat som fiskarna eller för att deras livsmiljö blir jordbruksmark. Vi skapar också sopor och avgaser i proportion till vårt antal.

3

Vem skall sköta Sverige då andelen pensionärer ökar?

Att andelen pensionärer ökar beror på att medellivslängden ökar. Det kan man inte lösa genom en ständigt ökande befolkning. Vi har redan personalbrist i vården samtidigt som vi har stor arbetslöshet så en ökande befolkning kommer uppenbarligen inte att lösa problemet.

4

Kommer inte vi att dö ut med dagens låga nativitet?

Nej, senaste året Sveriges befolkning minskade var år 1880. Enligt Statistiska Centralbyrån var folkmängden mindre än 1,8 miljoner år 1750. Idag är den mer än fem gånger så stor. Vi har ett helt annan levnadssätt nu än då där varje individ ger en större belastning på miljön. Risken är i stället att vi kommer att dö ut när vi förbrukat de naturresurser vi lever av. Samtidigt har mycket automatiserats så vi skulle kunna sköta landet med en mycket mindre befolkning.

5

Är invandrarna problemet?

Nej, politikerna är problemet. Befolkning växer av två orsaker. Det föds för många barn och det invandrar för många människor. Lagom är bäst i båda fallen och politikerna styr.

6

Kan politikerna bestämma hur många barn folk skall skaffa?

De kan styra genom att ge rekommendationer och genom att anpassa bidragen. I dag har vi flerbarnstillägg. I morgon kan vi bestämma att bara de två första barnen ger bidrag som föräldraledighet och barnbidrag.

7

Kommer Sverigedemokraterna lösa problemet?

De vill visserligen minska invandringen men de vill trots det öka befolkningen. De verkar inte förstå varför invandringen ger så stora problem.

8

Vilka andra partier vägrar inse problemet?

Inget parti vågar ta tag i eller ens erkänna problemet.

Så har både miljöpartiet och vänsterparitet har svikit sina ideologier och sina väljare. Hur mycket vi tär på naturen beror linjärt på hur många vi är. En växande befolkning kräver också ständigt nya investeringar i motsats till att bara underhålla redan befintliga system.

Enligt Karl Marx beror priset för arbetskraft på tillgång och efterfrågan precis som för vilken vara som helst. Ett överskott på arbetskraft sänker lönerna samtidigt som skillnaderna i välstånd ökar. Trots detta har de båda partierna stridit för både ökad invandring och flerbarnstillägg.

9

Vad säger kyrkan?

De flesta barn behåller föräldrarnas religion. De flesta religioner ser därför många barn som ett sätt att sprida sin tro.

10

Vilka konsekvenser ger överbefolkningen?

Arbetslöshet, fattigdom, bostadsbrist, svält, brott, sjukdomar och krig.

11

Tjänar någon på överbefolkningen?

Samhällets toppskikt tjänar idag betydligt mer än för trettio år sedan.

12

Vad säger de ideella organisationerna som Rädda Barnen och Världsnaturfonden?

De är autogiroberoende och vill inte förarga någon som kan tänkas ge bidrag. De är också hög grad påverkade av en lobby som vet vad de vill betala för.

Audubon är ett undantag. De säger mycket tydligt att befolkningstillväxten i USA är ett problem.

13

Hur påverkas våra relationer med främmande makter?

Ömsesidig minskning av befolkningen är viktigare än både nedrustning och handel med utsläppsrättigheter. Speciellt med våra grannländer och de länder som genererar flyktingar borde frågan vara aktuell.

14

Vilken roll spelar Sveriges bistånd till u-länderna?

Ger man bistånd bara till mödrar så uppmuntrar man kvinnor till att skaffa barn.

15

Vilken roll spelar vår invandringspolitik för befolkningen i andra länder?

Ger man uppehållstillstånd bara till barnfamiljer, som Sverige har gjort, så skickar man en signal till folk att skaffa barn under brinnande krig och andra katastrofer.

16

Är det rasistiskt påstå att Sverige är överbefolkat?

Överbefolkning ger upphov till rasism inte tvärtom. Hitlers mord på judarna fick stöd hos den tyska befolkningen då nazisterna delade ut judarnas bostäder och andra ägodelar det var brist på.

17

Hur stor bör befolkningen vara?

Politikens mål är högsta möjliga genomsnittliga välstånd. Det bestämmer hur stor en optimal befolkning är.

Att i stället maximera den totala produktionen, BNP, är katastrofalt. När befolkningen växer så kan BNP öka samtidigt som alla får det sämre.

18

Hur mycket behöver man minska Sveriges befolkning?

Det handlar om att halvera befolkningen flera gånger om.

19

Vad händer om vi inget gör?

Befolkningen kommer att minska plötsligt, snabbt och mycket av sig själv. Det kommer att bli en kaotisk tid där mycket vi tar för givet försvinner. Att minska nativiteten och invandringen är klart att föredra.

20

Skall jag inte bilda familj?

Givetvis skall du bilda familj och skaffa barn. Frågan är bara hur många. Har du allvarliga ärftliga eller smittbara sjukdomar så skall du avstå. Saknar du ekonomiska förutsättningar eller lever under krig så skall du också avstå.

21

Kan man leva ihop utan barn?

Barn är ett glädjeämne men par som lever utan barn är oftast lyckligare.

22

Kan vi inte minska konsumtionen i stället?

De flesta som tycker det vill minska någon annans konsumtion. Visst bör vi ändra våra vanor men det kan inte ensamt lösa problemen.

23

Vad gör näringslivet?

Svenskt Näringsliv har följande som en av fem punkter i sitt framtidsprogram: "Åldersstrukturen i Sverige är skev. Efter 2010 ökar antalet personer över 8o år i snabbare takt än antalet i förvärvsarbete. Försörjningsbördan ökar."

Vid flera tillfällen har representanter för näringslivet glatt sig i media när SCB:s statistik visar att befolkningen ökat som Volvos vd och Stockholm business regions vd.

Näringslivet handlar i det tysta när de vill påverka. En gissning är att politiska partier på väg in i eller ut ur riksdagen fått stöd förutsatt att de jobbar för en växande befolkning. Det kan gälla alla från NYD och SD till MP och V.

Anledningar till att man inom näringslivet vill ha en större befolkning är att det ger lägre löner och minskat anställningsskydd.

Förslag på hur innehållet kan förbättras:

befolkning@bredband.net

Du får kopiera och sprida innehållet.