BESÖKSADRESS:
Läroverksgatan 1
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK
Telefon: 0660-88601, 88603
ÖPPETTIDER:
TISDAG-SÖNDAG KL 12-16 

 

 

 

 


Bror Marklund
Skulptör

Bror Marklund har sagt att legendbildningen intresserar honom inte. Är det inte nog med att leva i sina verk och med alla fem sinnen för dem man tycker om.
Marklund gav följande svar på en fråga; Vad är er dröm om lycka?
Att kunna ställa en kub i förhållande till ett klot på ett sådant sätt att klotet får gåshud och kuben blir röd av värme.
Marklund har i sina skulpturer alltid bevarat en naturalistisk tydlighet. Han ville att varje figur skulle tala med åskådarna.

Marklund föddes 1907 i Husum, Ångermanland
Med några arbeten i trä sökte han in till Konsthögskolan och började där 1928. Han hade Milles och Nils Sjögren som lärare men ingen av dem kunde påverka hans konstinriktning.

I Paris tecknade han på Maison Watteau och Acade'mie Colarossi före kriget.
År 1949 efter kriget återvände han till Paris och studerade fransk och indisk skulptur

Under sina år som skulptör fick han otaliga utmärkelser och stipendier han efterträdde Bror Hjort som professor i teckning vid Konsthögskolan. Hans första ateljé låg vid Tungelsta på Söder i Stockholm men helst ville han arbeta i sin ateljé i Funäsdalen, Härjedalen där han hade fjället utanför fönstret som utsikt.

Under sin tid som skulptör var det tre motiv som sysselsatte honom och det var Gycklaren, Mor och barn samt Gestalt i storm Bror Marklund: "Det är mycket man skulle kunna göra bättre."
Men det är formuttrycket som ger den mäktiga känslan, inte den övertydliga annonseringen.
Orden mäktig, väldig och monumental kommer ofta till användning när han talade om sin konst. Att t ex genom en humlas storlek uppleva väldigheten i en modells former.

Tillbaka


 

En teckning till gestalt i storm


 

©Kristina Kuikka

Källskrift .. Håkan Larsson och
Eugen Wretholm

Museer, konst och kultur i Örnsköldsvik