BESÖKSADRESS:
Läroverksgatan 1
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK
Telefon: 0660-88601, 88603
ÖPPETTIDER:
TISDAG-SÖNDAG KL 12-16


Mor och barn

År 1947 utlystes en tävling av Statens Konstråd som Bror Marklund vann. Uppdraget fick han 1950. Hans tävlingsmotto: "Hon kommer från Möller"
(socialminister Gustav Möller) och anspelade på den svenska socialvårdens insats mödrarna (barnbidraget)
I sin kamp mot kolonnerna (Ledamotshusets gård) överdriver Marklund,
med en frihet vunnen genom studier av Picasso och Matisse. Vader, länder, armbågar, axlar och huvud skjuter under stark deformation kraftigt ut i luftrummet.

I samband med invigningen ställdes gipsmodellen och en mängd skisser ut i De Ungas salong vid Vasagatan.
Marklund har i ett uttalande redogjort för sina första trevande försök att komma till rätta med uppgiften. "I skulpturmodeller och teckningar har jag prövat olika möjligheter att nå en naturlig anknytning till det givna gårdsutrummet."
Slutligen föll det mig riktigast att i gårdens mitt (Ledamotshusets gård) placera Mor och barn. Skulpturen måste slåss med kolonnerna!

"Mor och barn" står där på sin plats nu, mörknad i hyn, en symbol för den blodfulla, okuvliga frihetslängtande människan. Ett latent hot mot de portföljbärande sammanträdesmänniskorna, vilka bleka som skuggorna i Infernos förgård dagligen skyndar förbi utan att ägna henne en blick.

Tillbaka

 

  

 

 

 

 

 

 


© Kristina Kuikka Källskrift .. Håkan Larsson och EugenWretholm