Bra att veta om vedeldning, information hämtad från Internet bl.a.


Ved som skall användas till vintern, bör vara kluven tidigt på våren. De bästa torkmånaderna är normalt april, maj, juni och juli, sen ökar luftfuktigheten. Nyhuggen ved innehåller ca 50 % vatten. För att veden skall torka måste den klyvas. Okluven ved torkar mycket långsamt, även om den är sågad i halvmeterslängd eller kortare. ( Gör ett experiment tag ett nykluvet vedträ väg det, skriv vikt och datum på vedträet och lägg det på ett bra ställe i vedskjulet, Gör samma sak med ett okluvet vedträ med hel bark, jämför sen vikten på hösten när det är dags att elda ). Barken bevarar fukten och om den inte ligger riktigt torrt kommer veden att angripas av svamp och mögel. Angripen ved bryts ned och förlorar vikt = energi. Vinterhuggen ved som torkas över sommaren i ett vedskjul eller liknande kommer ner till ca 20 % fuktighet. Vid helt torr ved är värmevärdet ca 5 kWh/kg ved, redan vid 25 % fuktighet har värmevärdet sjunkit till ca 4 kWh/kg och vid 50 % fuktighet har värmevärdet sjunkit till 2 kWh/kg ved. Veden skall vara så torr som möjligt när man eldar med den. Det är en omöjlighet att förånga vatten utan att tillföra energi, och energin till att förånga fukten i veden kommer från förbränningen i pannan därav det lägre energiinnehållet i fuktig ved.

Fördelarna med torr ved är att man får:

Högre värmevärde
Renare rökgaser
Högre pannverkningsgrad
Bättre lagringsegenskaper

Vedeldning är billigare än oljeeldning

Den som eldar rätt kan tjäna grova pengar på sin vedeldning. Inte nog med att vedeldad uppvärmning från lokala eldstäder ger en bättre värme än den man får från direktuppvärmda el-radiatorer, ved har faktiskt dessutom ett större energiinnehåll per krona än vad eldningsoljan har.

 

Energiinnehåll

Energiinnehållet i 30 m3 björkved motsvarar
29 m3 bok eller ek
37 m3 al eller tall
38 m3 gran
39 m3 asp

Man kan också titta på hur många kWh (kilowatt-timmar) man får ut av 1 m3 ved av olika träslag. Det är inte alls som många tror björkveden som är den bästa om man bara tittar på energiuttaget vid eldning:

  • Bok: 3032 kWh/m3
  • Ek: 2926 kWh/m3
  • Ask: 2926 kWh/m3
  • Alm: 2873 kWh/m3
  • Björk: 2660 kWh/m3
  • Tall: 2341 kWh/m3
  • Sälj: 2288 kWh/m3
  • Asp: 2128 kWh/m3
  • Gran: 2022 kWh/m3

 

 

Jämförelsetal

1 m3 eldningsolja EO1 motsvarar 7 m3 blandved
1 m3 briketter motsvaras av 2,5 - 3 m3 torr blandved
1 m3 eldningsolja motsvarar 3,17 m3 pellets
1 m3 eldningsolja EO1 = 3,17 m3 pellets = 2,05 ton pellets
1 ton briketter motsvaras av 4 - 5 m3 torr blandved
1 ton pellets motsvaras av 4 - 5 m3 torr blandved

När vedhandlaren pratar om 1 m3 ved som 1 travad meter ved, avses den yttre volymen på en vedtrave inklusive luften mellan vedträna.

När vedhandlaren pratar om 1 m3 brasved som 1 stjälpt meter = L-m3 avses den yttre volymen på veden då den tippas i en kärra, inklusive luften mellan vedträna.

Du får mer ved om du köper en travad meter ved än om du köper en stjälpt meter.

 

Begrepp och termer

Mängden ved uppges i kubikmeter per travat mått. En kubikmeter fast mått (m3) är som en träkubb vars alla sidor mäter en meter. Vedklabbar köper och säljer man i allmänhet som löst eller travat mått, där luft ingår i måtten. En kubikmeter löst mått (l-m3) är som en kubikmeterstor låda, där klabbarna ligger osorterade. En kubikmeter travat mått (t-m3) motsvarar en vedtrave på en kubikmeter.

 

1  kubikmeter fast mått = m3 =

1,5 kubikmeter travat mått = t-m3 =

2,5 kubikmeter löst mått = l-m3 =

 

I finländska hushåll bränner man årligen ca 5,5, miljoner kubikmeter ved.

Vedklabbar har olika mått för spisar och värmepannor

Vedklabbar som är 25-33 cm långa passar i spisar, vedklabbar som är 50 cm långa passar bra för bakugnar och värmepannor.

För vedklabbar rekommenderas en minimitjocklek på 4 cm och maximitjocklek på 10-15 cm.


 

Värmevärdet berättar om värmeeffekten

Värmevärdet på virke berättar hur effektivt veden ger värme. Jämfört med fuktig ved är värmevärdet för torr ved större och utsläppen mindre. Eftersom björk är vårt tätaste trädslag, har den det största värmevärdet per volymenhet. En stapelkubikmeter björkved motsvarar i energi 170 liter lätt brännolja.

 

Trädslag  Värmemängd
kWh/kg
Värmevärde
kWh/t-m3
Björk  4,15  1700
Tall  4,15 1360
Gran  4,10  1320
Al  4,05  1230
Asp  4,00  1330
 

Torr ved har en ljus färg och två torra vedklabbar ger genklang när de slås mot varandra. Våt ved spricker och skräpar ned samt väser då det brinner.
 

Ekved - ett bra bränsle som måste blandas med annan ved

Ekved är ett otroligt bra bränsle, som innehåller mer energi än de flesta andra vedslag, men man måste elda ekved med förstånd, annars kan man allvarliga problem med pannan. Tricket är att blanda ekveden med andra vedslag, t.ex. gran eller tall.

Ekveden innehåller väldigt mycket energi. Faktiskt mer än de flesta andra trädslag, och är därför ett mycket bra vedslag för all möjlig eldning.

Men, torr ekved utvecklar mycket värme, så pass mycket att man kan skada järndetaljer i eldstaden. Det finns exempel på ihärdiga vedeldare som har eldat sönder en helt ny vedpanna på bara några månader eftersom de enbart har eldat med torr och fin ekved.

 

Ekved innehåller mycket garvsyra

Ek innehåller dessutom mycket garvsyra. Garvsyran är aggressiv både mot metall och murbruk. Enbart dessa garvsyreangrepp skulle med tiden kunna skada en anläggning, men kombinerat med den höga värmealstringen kan resultatet bli en riktig katastrof för din vedpanna.

Båda dessa olägenheter, den höga värmealstringen och garvsyran, kan elimineras om man alltid blandar ekveden med andra trädslag vid förbränning, gärna gran, ask, sälg eller tall, som har ett betydligt lägre energiinnehåll. Andelen ek bör ej överstiga 30% i samma fyr.