Klyvar med 7 tons tryckkraft

Motorernas effekt är på 4kW ( 5,5 hk ) de går att köra på 10A tröga säkringar. Om du har automatsäkringar bör det vara med utlösningskarakteristik C. Maximal vedlängd 60cm.