PC Mapper Banläggarstöd

Uppdaterad 2014-07-09

Exempel ] [ Uppgradera ] [ Kontakta oss ]

NYHETER:

Version 1.80:
Val av manérfil till t.ex. MTBO.

Version 1.79:
Möjligt att använda vit bakgrund på kontrollsiffrorna.PC-Mapper Banläggarstöd erbjuder banläggaren av orienteringsbanor ett komplett stöd vid banläggningsarbetet. Genom att arbeta direkt mot kartan på skärmen minimeras risken för fel.

Programmets huvudfunktioner är:

Automatisk beräkning av banlängder. Banlängden beräknas efterhand som man skapar banan och man kan även lätt se vad en ändring av banan innebär på banlängden.

Kontrolldefinitioner ritas upp på skärmen samtidigt som man lägger banan. När man redigerar definitionen kan man samtidigt se ett litet utsnitt av kartan med aktuell kontroll.

Banpåtryck kan skrivas ut t.ex. på overhead och ge bra stöd inför banpåtrycket.

Banorna kan exporteras till SportIdent programmet vilket underlättar för tävlingsadministrationen.

Programmet vänder sig främst till de som har kartor gjorda med PC-Mapper, men även inscannade kartor kan användas. Programmet är använt under flera år till tävlingar i Halland och Skåne.