Athen

Vy över Agorá, det antika Athens hjärta. I bakgrunden Akropolis.

Greklands bäst bevarade doriska tempel Theseion, även kallat Hephaistostemplet, sett nerifrån Agorá.

En Satyr, Agorámuseet. I grek. mytologi en naturdemon. Manlig motsvarighet till de kvinnliga nymferna.

Vy över Akropolis, till vänster Erechtheion och till höger Parthenon.

Parthenon, den största byggnaden på Akropolis. Uppförd på 400-talet f.Kr. Dorisk kolonnordning.

Templet Erechtheion. Jonisk kolonnordning.

Kritiosgossen, Akropolismuseet. Tidig klassisk skulptur, c:a 480 f.Kr.

Den olympiske Zeus tempel. Endast 16 korintiska kolonner återstår av detta under antiken enorma tempel.

Delar av Zeus tempel med Akropolis i bakgrunden. Till höger skymtar Hadrianusbågen.

Den romerska kejsaren Hadrianus triumfbåge.

Arkeologiska museet:
Exteriör.
Skulpturer:
Antinoos.
Hermes.


Tillbaka/Back Bildgallery

Copyright © 1998 Thomas Davidsson.
Page updated 98-01-03.