Apollon 
I grekisk mytologi solens och ljusets gud. Son till Zeus. Beskyddare av ungdomen, musiken och skaldekonsten. I romersk mytologi hette han Apollo och dyrkades främst som läkegud. 
 
 
Adonis 
I grekisk mytologi en vacker yngling som älskades av bl a Afrodite. Blev dödad av ett vildsvin, men fick under en del av året återvända till livet. 
 
Antinoos 
Grekisk yngling, romerska kejsaren Hadrianus älskling. Drunknade i Nilen år 130 e.Kr. Blev upphöjd till gud, och förebild för ynglingaskönheten i senromersk konst
Hermes 
I grekisk mytologi son till Zeus. Gudarnas budbärare. Beskyddare av handelsmän och vägfarande. I romersk mytologi hette han Mercurius.
 
 
Copyright © 1997 Thomas Davidsson.
Page updated: 97-11-30