Elmotorvagn littera X1

Snabbfakta

Enheter i drift 2007-06-01:
3001, 3004-3011, 3013, 3016, 3019-3020, 3023, 3025, 3031-3032, 3034, 3036-3037, 3040, 3043, 3046-3047, 3055-3056, 3060-3061, 3065-3067, 3070, 3078, 3080-3082, 3084-3085, 3088, 3090, 3094, 3096-3098, 3101-3102
 MotorvagnManövervagn
Antal i drift46 st46 st
Antal ursprungligen byggda104 st104 st
Byggår1967-19751967-1975
AxelföljdBo'Bo'2'2'
Längd ö.s.24,775 m24,775 m
Hjulbas2,4 + 18,2 m2,4 + 18,2 m
Antal motorer4 st 
MotortypLJE 65 
Största hastighet120 km/h120 km/h
Tjänstevikt49000kg29000 kg
Startdragkraft100 kN 
Sittplatser 2 klass98 st98 st
Ursprunglig nummerserie3001-31043001-3104

En komplett enhet består av en motorvagn (A-del) och en manövervagn (B-del).

Historik

X1 är den första svenska pendeltågsmotorvagnen som serietillverkades i stor skala. De började levereras i slutet av 1967 inför starten av pendeltågstrafiken i SL:s regi i maj 1968. Den första beställningen gjordes den 16 september 1966 och omfattade 90 enheter. För att täcka det extra behov av trafik som uppstått 1969 beställdes ytterligare 10 enheter den 25 april 1969 med leverans direkt efter de tidigare beställda. Då ett par enheter blivit svårt skadade i olyckor och skrotats 1969 beställdes ytterligare två enheter den 5 december 1969 som ersättning för dessa. Den 30 mars 1973 beställdes två extra enheter för att täcka ytterligare behov i samband med att X1 börjat trafikera linjen till Nynäshamn. Dessa två enheter levererades i april respektive juni 1975, d.v.s. några år efter den ursprungliga leveransen. Motorvagnarna har under hela sin trafiktid rullat i denna trafik. Under de första åren var det en del problem med driftssäkerheten men detta rättades till genom olika ombyggnader under 1980-talet. Grundkonstruktionen kom även att ligga till grund för den senare generationen pendeltåg i X10-X14-familjen. Enhet 3015 användes som försöksmotorvagn inför utprovning av snabbmotorvagnståg och var då ombyggd och utväxlad för en största hastighet av 200 km/h.

Under 1990-talet byggdes 28 enheter om och försågs med statiska istället för roterande omformare. Dessa fick även en annan typ av fläktventilation med större ventilationstrummor på vagnssidorna. De vagnar som byggdes om var 3001, 3003-3004, 3007, 3012, 3015, 3017-3018, 3020, 3023, 3025, 3035-3036, 3043, 3050-3051, 3058, 3064, 3066, 3070-3072, 3076, 3078, 3086-3087 och 3102-3103.

I ett antal fall har delar av olika enheter kopplats om med varandra till nya kombinationer. I de flesta fall har detta berott på att den ena delen i en enhet har skadats i samband med en olycka eller brand. I några fall har dock omkopplingar även skett utan att det har berott på skador. I samtliga fall har B-delarna omnumrerats så att de fått samma nummer som den A-del de kopplats ihop med. De "udda" delar som blivit ihopkopplade är 3003-A + 3059-B, 3009-A + 3041-B, 3015-A + 3042-B, 3016-A + 3080-B, 3025-A + 3052-B, 3027-A + 3063-B, 3041-A + 3009-B, 3042-A + 3015-B, 3058-A + 3022-B, 3080-A + 3077-B samt 3102-A + 3091-B.

3013 är köpt av Bombardier för att användas till testkörningar av det nya ETCS/ERTMS-signalsystemet på bl.a. Botniabanan.

I takt med att nya motorvagnar av littera X60 har levererats till SL har en större skrotning av X1-motorvagnar inletts under 2006. De vagnar som skrotats hittills är:
April 20063035, 3041(3041-A + fd 3009-B) , 3042(3042-A + fd 3015-B), 3079 och 3086
Augusti 20063024, 3053, 3068 och 3089
Oktober 20063015(3015-A + fd 3042-B), 3017, 3038, 3045 och 3074
November 20063003(3003-A + fd 3059-B), 3051, 3054 och 3072
December 20063018, 3021, 3064, 3083, 3093 och 3103-3104
Mars 20073027, 3030, 3062 och 3092
April 20073026, 3039, 3057, 3058(3058-A + fd 3022-B), 3071, 3073, 3075 och 3087
Juni 20073002, 3012, 3014, 3044, 3049, 3069, 3076 och 3095

Utöver dessa har ett antal enheter skrotats tidigare på grund av skador. Skrotningsåren för dessa framgår av sidan med detaljdata för de olika enheterna.

Detaljdata per enhet

Bilder