FÖRSTA HJÄLPEN

Det behövs två saker för att motorn skall fungera

Bränsle och gnista.
(förutsättningen är att den är i bra skick och har kompression)

 GÖR SÅHÄR!

Lossa stiftet, sätt på tändhatten och lägg stiftet mot
topplocket. Kicka och se om det kommer en gnista.

gå vidare

GNISTA INGEN GNISTA

Tillbaks