INSTÄLLNING BRÄNSLEBLANDNING
Ryska förgasaren nedan

Jikov förgasaren


Förgasaren är inställd från fabrik.
Grundinställning sker med varm motor.

• Skruva in blandningsskruven i botten.
• Skruva sedan ut den ett helt varv.
• Starta sedan mopeden om så behövs justera tomgångsskruven.
• Tomgångsskruven påverkar trotteln. Lyfter den resp. sänker ner den.
• Provkör och justera med blandningsskruven så att motorn går rent.