Byte av tätningar i gaffelben

Palla upp mopeden så
att framgaffeln blir fri.

Lossa tätningshylsan
(obs! lossa bara) Ta av hjulet
.

Lossa tätningshylsan
(obs! lossa bara) Ta av hjulet
.
Skydda gummitätningen
när du drar av hylsan.

(En bit kartong från en mjölkförp går bra)

Avlägsna gummitätningen.
Knacka ut dom gamla tätningarna

med en skruvmejsel.

Montera nya tätningarna. Använd en stor hylsa och knacka försiktigt in dom på plats. Sätt tillbaka hylsorna i omvänd ordning.