TILLBAKA TILL RUDNICKA DANSKONST
Värmlands Dansteater

Föreningen startades 2003 och dess verksamhet består bl.a. av återkommande föreställningsverksamhet, kulturresor, föreläsningar, workshops i dans och i möten med andra konstformer, samt danslägret Laban Camp. VDT består av professionella dansare och koreografer, samt amatörer i åldrarna 14-88 år, som vill utvecklas inom den konstnärliga dansen och dansdramat. Föreningen har just nu 45 medlemmar. Amatörerna i föreningen hjälper med marknadsföringen och produktionen, men är även konstnärligt verksamma i flera av produktionerna.

Värmlands Dansteater är en politiskt och religiöst obunden, ideell förening för den utominstitutionella danskonsten. Föreningens mål är att synliggöra den konstnärliga dansen i Värmland genom att producera egna dansverk, men även genom att verka som arrangör för gästspel och regionalt producerade verk.

VDT vill skapa arbetsmöjligheter för dansare och koreografer i Karlstad och Värmland. Vi vill bidra till att decentralisera dansscenen i Sverige och vi tror på att fler fria dansgrupper ute i landet bidrar till en större mångfald i det konstnärliga uttrycket. Vi vill skapa föreställningar med hög konstnärlig kvalitet, men även ge möjligheter för amatörer att få uttrycka sig konstnärligt inom en professionell ram. Sedan 2006 har danskonstnären Aleksandra Rudnicka varit koreograf för de flesta av produktionerna som VDT har arrangerat.

VDT har ett nära samarbete med NBV och får kontinuerligt lokalt och regionalt stöd för olika projekt. Under det senaste året 07/08 har VDT fått 17 000 kr i stöd från Region Värmland, samt 25 250 kr i stöd från Karlstads kommun.