Sagan om Hugin-Sweda


Många fel kan finnas i den här listan......  kom gärna med anmärkningar och mera årtal o fakta

Obs, denna saga handlar mest om viktiga milstolpar kring företagens bildande och köpande. 
Inte om produkterna. Den är sammanställd av Thord Lindstein med hjälp från många kollegor, 
gamla papper, e-mail och webben samt uppdaterad av Jan Klingberg. 

 

2007-09-16 Nya uppdateringar från Thord Lindstein (markerade med rött)


Det var en gång...

1928 Hugin Kassaregister AB bildas av KF. (Birger Högfors konstruerar det första svenska kassaregistret för KF:s räkning.)
1934

- Birger Högfors får i uppdrag att konstruera ett kassaregister med två räkneverk, sådana vidunder fanns inte på marknaden. Han får en snilleblixt och presenterar en idé om hur man kan få in inte mindre än 8 räkneverk i en och samma kassaapparat. Han blir utskrattad av KF-gubbarna med Albin Johansson och Carl-Albert Andersson i spetsen.

- Birger Högfors lämnar Hugin och tar med sig sin idé om 8 räkneverk och får i stället finansiering från LM Ericsson. Han startar tillsammans med några andra visionärer det företag som sedan blev Sweda.

- Hugin etablerar dotterbolag i Danmark och Frankrike.

1945 Sweda säljs till en managementgrupp
1962

Sweda presenterar ett kassaregister som kan ha upp till 36 räkneverk och true credit balance. Hugin hade nu ökat till 8 räkneverk trots att Carl-Albert fortfarande var KF-chef.

1963

Sweda säljs till det amerikanska multinationella företaget Litton Industries Inc. och huvudkontoret flyttas till New Jersey.

1965

Hugin börjar sälja datainsamlingsystem, senare tipsmaskiner och dokumentbehandlingssystem som då blev DPS-divisionen (Document Processing Systems).

 

1966 Hugin startar Norrköpingsfabriken.
1960  -talet och början av 1970-talet var Sweda och Hugin nummer två respektive tre i världen bland kassaregistertillverkare, efter NCR.
1972

Hugins sista mekaniska kassaregister konstrueras. Tillverkningen fortsatte dock.

1974 Hugins första elektroniska kassaregister produceras.
1975  - Hugin har nu serieproduktion av elektroniska kassaregister.

-
Hugin är världens största producent av mekaniska kassaregister (alla andra har mer eller mindre lagt ner den produktionen)
1976 Hugin lanserar också en japansk lågprismodell
1977

- Hugin köper 1/3 av Tomra, det norska returglasautomatföretaget.’

- Hugin säljer för 311 MSEK, 97% på export, 22 MSEK investeras i utveckling där totalt 150 personer verkar.

- Tillverkning sker i Stockholm, Norrköping, Mexiko, samt montering i Brasilien och Jugoslavien,

- Sweda lägger ner sin produktion i Sverige

1978

- Hugin säljer för 334 MSEK och har dotterbolag i 10 länder.

- Mekaniska kassaregister står fortfarande för så mycket som 55% av försäljningen.

1981

- Electrolux köper Hugin Kassaregister AB av KF för 1 kr och får 70 miljoner kronor i förslusttäckningsbidrag. Omsättning 1980 är 418 miljoner kronor.

- Hugin säljer dotterbolaget Autotank till Ericsson.

- Hugin säljer DPS (division för tipsgranskningsmaskiner) till Esselte.

- Hugin säljer sina 30% i Tomra tillbaka till det norska Tomra-bolaget. Distributionsrättigheterna för dotterbolagen behålls dock.

- Hugins produktion i Hammarby läggs ned. All produktion läggs ut (”outsourcas”).
En liten del stannar inom Sverige men volymprodukterna görs i Japan.

1983 Hugins ledning med David Pope i spetsen, 29 engelska institutionella placerare, en svensk investeringsfond samt personalen, köper ut Hugin Kassaregister AB av Electrolux för 150 miljoner kronor. Omsättning 1983 är 346 miljoner kronor. Hugin Group Plc. heter nu holdingbolaget och är baserat i London.
1985 Hugin köper det tre gånger större Sweda av Litton Industries Inc.för 600 miljoner kronor och Hugin Sweda är därmed ett faktum. Antalet anställda är nu ca 3000.
1984 All produktion i Sverige upphör. Nu är det Portugal som gäller.
1985 Hugin köper det tre gånger större Sweda av Litton Industries Inc.för 600 miljoner kronor och Hugin Sweda är därmed ett faktum. Antalet anställda är nu ca 3000
1987 Hugin Sweda består nu av 18 operativa bolag i 13 länder och med distributörer i ytterligare 56 länder och en total omsättning om ca 1.5 miljarder kronor
1989 Hugin Sweda köper Checkmate Systems Inc. i Canada. Ett programvaruföretag som gjorde program för PC-kassor.
1989

Två kycklingfarmande bröder Oung (en hette Andrew) från Taiwan och som också hade ett stort konglomerat i Taiwan med PC-tillverkning m m, har fått pengar över i sitt bolag Hualon och beslutar att köpa Hugin Sweda, men det blir ”bara” Hugin Sweda Inc. i USA som blir ”taiwanesiskt”. Lilla Riva Group Plc (tidigare Riva Computer Services Limited, bildat 1978) från Bolton, England, med Tom Milne och Dave Turner i spetsen, snuvar dom på den europeiska delen. Riva backas upp finansiellt av Pavon Investments, ägt av Elders Investments. Öltillverkaren Fosters från Australien är med och betalar.

1989 - Riva beslutar lägga ned verksamheten i Hugin Sweda International AB och sköta all produktutveckling i England.

- Hugin Sweda AB tappar distributionsrättigheten för Tomra i Sverige.

- Riva överlåter återförsäljningsrätten av Hugin Sweda produkter i Asien (Hongkong och Filippinerna) till kycklingfarmarna (Oung brothers) på Taiwan.

- Produktion av 5400-kassor, kompakta modellen, startas av kycklingfarmarna i Hongkong, huvudsakligen för att försörja den amerikanska marknaden.

1990

- Hugin Sweda International AB går i konkurs eftersom alla intäkter gått till England medan kostnaderna i Sverige i princip fortsatt som vanligt. Hugin Sweda Sverige AB dras med i konkursen.

- Bolaget SW Intressenter AB med Sture Lindqvist i spetsen, med hjälp av bl a ett Cypernregistrerat bolag och något engelskt bolag ingående i Gyllenhammar & Partner- koncernen), snuvar Riva och andra på konfekten och köper konkursboet, dvs. Hugin Sweda International AB och Hugin Sweda Sverige AB.

- Hugin Sweda System AB bildas.

1991

Efter omorganisation av Hugin Sweda System AB överförs rörelsen till Hugin Sweda Sverige AB med Sture Lindqvist som VD.
Här tror vi att Facit Service bröts ut.

1993

Hugin Sweda Sverige AB försätts i konkurs 1993-12-06. Konkursboet förvärvas av Hugin Sweda Trading AB per 1 Jan 1994.

1994

Hugin Sweda Trading AB överlåter omgående rörelsen till Finans Hugin Sweda AB och namn ändras till Hugin Sweda System AB.

1996

Hugin Sweda System AB överför samtliga rättigheter avseende varumärkena Hugin, Hugin Sweda och Sweda till Sweda International AB.

1996-08-01 Sweda International AB startas med Rikard Tallén som VD. Nu är det kvar 24 medarbetare.
1997-01-27 MiniMax Data AB köper Sweda International AB
1998-03-01

 Sweda International AB försätts i konkurs.

1998-05  MiniMax behåller namnet Sweda AB.
1999  (början) Anker Data Systems (ADS) köper “European office equipment division” från Omron.
1999

(hösten) Anker Data Systems (ADS) köper Riva. Allt det engelska som “tagits” från Stockholm är borta. Fabriken i Bolton har stängts. Bara försäljning och lokal service finns kvar.

2001 MiniMax går i konkurs och konkursboet köps upp av det nybildade bolaget Pengvin Affärssystem AB
2002-04

Bedege AB, Butiksdatagården, köper produkten ARTS90 / S9500 av PengvinAffärssystem.  Bedege skapar en ny kassaapplikation som får namnet BedegePOS

2006-10-01 Köper Lindbak Retail System produkten BedegePOS och tar över de tre personer som arbetar med den.
Produkten byter namn till SwePOS32
   
   

…så var sagan slut... eller....?......


Åter till huvudsidan
     Mail till Jan Klingberg
© Jan Klingberg

Rev. dat. 16 Sep 2007