Hugin-Logo

 

OdenNamnet Hugin är mer än 1000 år gammalt. Redan de gamla vikingarna i Norden kände Hugin och vördade honom. Han hade en framträdande plats i den gamla nordiska mytologin. Bland vikingarnas gudar fanns Oden. Den enögde guden hade två kolsvarta korpar, Hugin och Munin. Varje morgon sände Oden ut sina korpar i världen för att ta reda på vad som hände under dagen. Hugin och hans kollega flaxade runt och snokade upp matnyttig information åt Oden. På kvällen vände de hem igen, slog sig ned på Odens axel och viskade i hans öra allt av vikt som passerat. Så gjorde Hugin i många år - registrerade vad som hände i supermarkets, varuhus, butiker och andra säljställen och gav rapporter till butiksägaren vid dagens slut. 

 

HUGINS HISTORIA

Erfarenhet, utveckling, kvalitetskänsla, anpassningsförmåga och framtids-versioner är några av hörnstenarna i Hugins historia. Erfarenhet - redan år 1928 grundade KF, ett av världens större detaljhandelsföretag, Hugin för att få ekonomiska och ändamålsenliga kassaregister till alla butiker runt om i Sverige. Amerikanska NCR hade då monopol på marknaden. Hugin blev för många en välkommen konkurrent. Utveckling - i takt med kundernas krav har Hugin kontinuerligt utvecklat de produkter detaljhandeln haft behov av. Från det första enkla kassaregistret utan listing. Det nådde marknaden l931. Via 1949 års mera avancerade kassaregister Ka 20, med flera räkneverk och listing, fram till de elektroniska kassaregistren HUGIN 100 och HUGIN 300, som löser dagens krav på kontroll och snabbhet men har möjlighet att växa in morgondagens avancerade informationssystem.

Montering av mekaniska kassaregister på 30-40 talet

Kvalitetskänsla - det är kanske Hugins främsta kännemärke. Inte utan skäl är svensk kvalitet ett världsbegrepp. Och för Hugin är medvetandet om att hög kvalitet är ett krav för kundens goda ekonomi redan ett historiskt faktum.

Anpassningsförmåga - ett exempel är Ka 10, världens första mekaniska kassaregister med tiotangentbord för snabb registrering. Det kom l972, då marknaden behövde ett kassaregister för snabbutbildade deltidskassörskor med tidigare vana från vanliga räknemaskiner.

Framtidsvisioner - Hugin är med också i morgondagens utveckling. I företagets forskningscenter finns redan konstruktioner och projekt för framtida bruk i ett än mera välutvecklat samhälle. l974 körde bla Hugin igång sitt första butiksdatorsystem på ett varuhus utanför Stockholm. Hugin har också kommit långt inom omrãdet optisk läsning - bla genom sitt tipskontrollsystem spritt över hela världen sedan 1957. En viktig del av detta system är optiska läsare och sorteringsmaskiner med datakontroll.

(Texten hämtad ur en reklambroschyr från 70-talet...)


Åter till huvudsidan
     Mail till Jan Klingberg
© Jan Klingberg

Rev. dat. 26 Sep 2000