EMIGRANTER

Jag söker följande personer som emigrerat från Sverige
I'm searching these people who has emigrered from Sweden

  Åter till Jan Klingbergs hemsida

Back to Jan Klingbergs homepage
e-mail till Jan Klingberg
Rev. date 5 Dec 1996