Valsätrakyrkans scoutkår är som namnet antyder knuten till Valsätrakyrkan i Uppsala. Kåren är ansluten till Equmeniascout.

Verksamheten bedrivs i första hand i och omkring vår scoutlokal Ladan som ligger strax bredvid Valsätrakyrkan. En karta för att hitta dit finns här.

Vi har scoutgrupper för scouter i årskurs 2 och uppåt, d.v.s. spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare. Det finns mer information om grupperna i menyn till vänster.