Om du är intresserad av kårens verksamhet så är du välkommen att kontakta oss på epost
valsatrascout(snabela)gmail.com. Du kan även komma till någon av gruppernas träffar på vardagskvällarna.