FLIPPERDEMONSTRATION


   Låt flipperspelen leva!
   Det var parollen när flipperspelsägare samlades
   för att protestera mot ett hotande förbud mot
   kommersiella automatspel. Som en
   symbolhandling krossade de spelmaskiner med
   slägga på Sergels torg i går.
 

   Men det finns också en allvarlig sida som
   spelautomatägarna ville uppmärksamma.
   Förbudet innebär att 2 000 arbetstillfällen hotas.
 

   300 entusiaster slöt upp till flipperspelets och
   andra automatspels försvar vid tisdagens
   demonstration på Sergels torg i Stockholm.
   "Vi protesterar mot Lotterilagsutredningens
   förslag att förbjuda alla automatspel från
   årsskiftet. Det innebär i realiteten att staten
   konfiskerar alla privata spelautomater som
   flipperspel och TV-spel", säger Ulf Linde,
   ordförande i Sveriges automatägares
   Riksförbund, Svar.

   Förbundet har samlat cirka 4 000
   namnunderskrifter i en landsomfattande
   insamling i protest mot flipperförbudet.
   Protestlistorna lämnades senare in hos
   Finansdepartementet för vidarebefodran till
   Lotteriinspektionen som sorterar under
   departementet.

   "Vi jämför flipperförbudet med en konfiskering
   eftersom det blir innehavsförbud på spelen. Det
   finns ingenstans att göra av spelen förutom att
   förstöra dem och därför slår vi symboliskt sönder
   ett par flipper- och TV-spel i dag. Det här är det
   enda som återstår när spelen blir förbjudna",
   säger Ulf Linde.

   Det uppstod en märkbar rörelse bland de
   protesterande när de första släggslagen började
   ljuda över Sergels torg.
   Förbudet väntas betyda att tusentals
   arbetstillfällen i automatspelsbranschen hotas.
   Enligt Ulf Linde handlar det om cirka 2 000 jobb
   som nu hotas.

   "Dessutom berör det här indirekt även
   restaurangbranschen men där är det svårt att
   säga att någon mister jobbet på grund av
   flipperförbudet, men visst kommer det att
   påverka krogmiljön och dem som jobbar där",
   säger han.
   Förbundet Svar kräver att privata
   spelmaskinsägare ska behandlas på samma sätt
   som statliga Svenska Spel som i och med
   förbudet får ensamrätt på till exempel varuspel
   genom spelet "Jack Vegas".

   Svar vill ha en övergångstid.
   "Branschen har aldrig någonsin varit med om ett
   liknande hot som förbudet mot privata
   automatspel. För min del skulle det innebära att
   jag måste säga upp två av tre anställda", säger
   Per Nirs, spelägare i bolaget Väner Service i
   Karlstad, som omsätter 3,8 Mkr årligen.

Källa: Dagens Industri

 BACK