Från idé till målbild

 
 
1./

När du väljer att låta ExMiStella utveckla en målbild inleds det alltid med en 2-3h samtal där vi går igenom de tankar och idéer som finns. Med hjälp av en strukturerad metod, som inleds med ett antal frågor, beskrivs de övergripande funktionerna, önskad energiprestanda och vi resonerar kring hur de kan beskrivas för att kunna bli tydliga krav som kan ligga till grund för målbilden.

2./

Därefter författas ett utkast som vi tillsammans går igenom och kompletterar. Slutligen färdigställs din personliga målbild.

3./

Efter detta steg kan du välja att låta ExMiStella göra en fördjupad kravbild i olika funktionsområden, biträda dig vid kontakt med konstruktör, arkitekt eller husleverantör.


Vi kan även hjälpa dig att säkerställa att de offerter du får tillbaka från husleverantörer eller arkitekter faktiskt stämmer med din målbild, alternativt beskriva vari skillnaden ligger. Syftet är att du ska få vad du önskar och bli medveten om vilka val och kompromisser du väljer.


I och med detta är sannolikheten för att ditt projekt slutar i framgång betydligt större än om du skulle låta en säljare för en husleverantör formulera din målbild och berätta för dig vad du är i behov av.


Med ett brett kontaktnät och erfarenheter från branschen kan ExMiStella även hjälpa dig att komma i kontakt med leverantörer, arkitekter, kvalitetsansvariga eller bara vara en fristående leverantör av kravdokumentation och målbilder till dig och ditt byggprojekt.


Allt vi gör tar sin utgångspunkt i gällande normer och beprövade tekniker, men med målet att energieffektivisera redan i konstruktionen. Det krävs alltid en detaljplanering för att säkerställa att avsedd funktion enligt kravbeskrivningen uppnås. Tillsammans kan vi säkerställa att du får det du betalat för och vill uppnå.


Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information eller för att få tillgång till vår målbild, det kommer du att tjäna på.

 

Exempel på funktioner ur målbilden för ett lyckat byggprojekt

Mina senaste bilder

Bilder från Exmistellas hus uppförda 2006 och 2012.
 

skapa Målbild