ExmISTELLA funktionell design

 
 

Att bygga ett komplett hus eller göra en tillbyggnad är ofta något av de större investeringarna vi gör. Att inte vara helt klar över vad som önskas och vad som förväntas är ofta den främsta orsaken till varför du inte är nöjd med resultatet eller att priset blir högre än förväntat.


Varför?

En viktig aspekt är att det är först när du får den funktion,design, materialval och detaljlösningar som du vill ha som du känner dig tillfreds med resultatet och upplever det som ett lyckat resultat.

Mitt mål är att du får den helhet och funktionalitet du önskar. Mitt fokus är att minimera energibehovet och maximera komforten. En balans vi uppnår tillsammans och uttrycker i målbild och kravspecifikation.


Hur arbetar vi?

Tillsammans med dig går vi igenom vilka behov du har och vad du önskar uppnå med din byggnad. Jag tar hänsyn till din livsstil, krav på ekologiskt byggande, driftekonomi, komfort, rumsfunktioner, teknikintensitet, personliga önskemål osv.

Allt detta sammanfattas i en övergripande kravspecifikation eller målbild.


Denna målbild kan du sen ta med dig i ditt fortsatta arbete med att antingen hitta ett ”kataloghus” som lever upp till din målbild eller låta en arkitekt ta vid och rita ett hus som lever upp till målbilden. Oavsett vilken metod du väljer är en väl genomarbetad målbild och kravspecifikation nyckeln till ett lyckat projekt som ger dig det du önskar.


ExMiStella är alltså ingen leverantör eller konstruktör, utan är helt inriktad på att hjälpa dig att som användare att strukturera upp dina behov och därmed underlätta i den fortsatta processen.


Läs mer om hur du kan gå vidare.

 

Om man nu nu ändå skall lägga ner en massa tid och pengar på en byggnad, ja kanske ett helt hus, så är det lika bra att få det så som man vill ha det och inte så som någon annan vill ha det!Det är stor skillnad på hus å hus, och det krävs en genomarbetad kravställning för att verkligen vara säker på att få det man önskar. Tyvärr så saknar många detta vilket resulterar i ”missnöjdhet” och kraftiga kostnadsökningar.


Driftskostnaden och de framtida energipriserna bör vara mer styrande i utformningen av en byggnad än de ofta är idag. Erfarenheterna är tydliga och visar att låga driftskostnader är att föredra.

Jag vill hjälpa dig att minimera energibehovet och maximera komforten genom att utforma tydliga och funktionella krav och lösningar som passar just dina behov.