Cletcher, Thomas
1598?-1666

Född omkring 1598. Död 1666-06-02. före 1655.

Thomas Cletcher. Antavla1 Farfar Född omkring 1598. Död 1666-06-02. före 1655., f Thomas Cletcher. Ansedel Antavla1 Farfar  
 
   
 

Biografi
Levde. Anrep uppger i sina Ättartavlor att Thomas Cletcher, far till den 1672, såsom härstammande från engelsk adlig ätt, med namnet Cletzer naturaliserade Stockholmsköpmannen och brukspatronen på Axbergshammar i Närke Henrik Cletcher, var borgmästare i Hamburg och sålunda tysk, liksom den uppgivna hustrun Regina von Platz. I verkligheten var Thomas Cletcher dock holländare och borgmästare i Haag, före 1655. Hustrun hette Anne Hoeufft - ovisst om av den gamla utbredda adliga holländska ätten med samma namn. På en auktion i Amsterdam i nov. 1920 såldes deras fullt autentiska porträtt, målade av Daniel Mytens, Karl I:s priviligierade porträttmålare till dess han överflyglades av Sir Anth. van Dyck. De två signerade och tued de avbildades vapen försedda målningarna voro utförda 1643 och av inskrifterna å desamma befinnes det, att Thomas Cletcher då var 45 och Anne Hoeufft 34 år, alltså födda resp. 1598 och 1609. Thomas Cletchers vapen på tavlan var alldeles detsamma som det hans sotas svensk adelsman naturaliserade son förde och detsamma varmed Thomas förseglat ett i RA. befintligt brev till gr. Magnus De la Gardie. Thomas Cletcher hade affärer med Sverige, där hans ombud var den bekante Abraham van Eyck. Cletcher försträckte enligt Anrep svenska kronan 4o,ooo dlr s.m., och av det ovan nämnda brevet framgår, att han förmedlade försäljningen till Magnus De la Gardie av en större tavelsamling - "Cletzers dyre taflor" kallas de i ett grevens av August Hahr först offentliggjort inventarium -, som med rätt eller orätt lyste med så förnämliga konstnärsnamn som Tizian, Antonio Moor, o. s. v., men som faktiskt inneslöt en sådan pärla som Rubens' "De tre gracerna, bärande en blomsterkorg", nu en av Nationalmusei utsöktaste äldre målningar. Ovisst är om Cletcher någonsin fick betalt för sina tavlor. M. De la Gardie var ju en trög betalare, och när Cletcher skrev honom till, hade flera år förgått efter den 1650 gjorda leveransen. Och sannolikt fick Cletcher eller hans son Axbergshammar i likvid för sin fordran hos kronan - kontanter hördes nog aldrig av! Adliga ätten 806 utgick på svärdssidan med Henrik Cletzers sonson Thomas, men från två av dennes fastrar, gifta den ena med en Lind af Hageby, den andra med en von Meijerhelm, härstamma dels nu levande medlemmar av den förra släkten, dels (genom ätten v. Meijerhelm) hela den gren av grevliga släkten Hamilton, som nedstammar från den 1802 avlidne kammarherren greve Adolf Ludvig Hamilton och hans maka, Henrik Cletzers dottersons dotter Eva Kristina de Besche. Till denna gren hör bl. a. f. landshövdingen gr. Hugo H. och hörde bl. a. universitetskansleren gr. Henning och generallöjtnanten gr. Malkolm H. En Thomas Cletchers descendent genom familjen von Meijerhelm är dessutom frih. Otto Silfverschiöld. Av Olof Granberg Referens: Person Historisk Tidskrift 1921 s. 241 Han försträckte (lånade) svenska kronan 40,000 daler silvermynt. Enligt GROVEart (www.artnet.com) gifte sig Daniel Mytens 1612 med Gratia Cletcher, syster till guldsmeden Thomas Cletcher den äldre. de uppger även att tavlorna föreställer guldsmeden Thomas Cletcher den yngre och hans hustru Anna Hoeufft målade 1643 (tavlorna ska finnas på Gemeentemuseum) i Haag Han var juvelerare till Friedrich Heinrich Prins av Oranien 1643 var han rådsman i Haag och 1645 nämndeman, 1652 blev han Borgmästare i Haag

Gifte och barn
Anne Haeuft. Ansedel Antavla1 Farfar Född 1609.
Gift
  Henrik CLETCHER. Ansedel Antavla1 Farfar Född omkring 1630. Död 1696-01-... Begravd 1696-01-30.
  Robert Viktor Cletcher. Född 1634-01-27.


     

Frågor och funderingar maila mig: lasse@skola.sundsvall.se

Framställd 2004-01-17 18:22:30 av DISGEN version 8.0c