Ångrike Oleby
2005-08-20

- Jenbachlok nr 1
- Ångbåtsstationen
- Ångrike södra
- Översiktsbild De röda husen är från vänster "Dressinstall", Vandrarhem, Sågverk, Ångmaskinhus, Lokstall, och okänt.
- Ångmaskinen 75 hkr, i bruk i Sveriges sista ångsåg år 1978.
- Fryksdalsbanans norra ände strax norr om Oleby stn. i avvaktan på att nya bron över Ljusnan blir klar.