Nordmark-Klarälvens Järnvägar (NKlJ)
- Hagfors personvagn den 4/11 1972
- Sundsjön den 4/11 1972
- Film: Sista resan på NKlJ den 15 september 1990, del 1
- Film: Sista resan, del 2.